430992_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
430992
statistikk
2021-03-16T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetfebruar 2021

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
GWh12-måneders endringProsentandel
Februar 2021Februar 2021 / Februar 2020Februar 2021
Total produksjon av elektrisk kraft14 41211,4100,0
Vannkraft13 17211,691,4
Varmekraft119-56,40,8
Vindkraft1 12031,27,8
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft13 0679,1100,0
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass630-18,54,8
Forbruk i kraftintensiv industri2 955-3,322,6
Forbruk i alminnelig forsyning9 48216,472,6