Tabell

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
GWh12-måneders endringProsentandel
Januar 2021Januar 2021 / Januar 2020Januar 2021
Total produksjon av elektrisk kraft17 45230,9100,0
Vannkraft16 44836,994,3
Varmekraft131-55,40,7
Vindkraft873-14,85,0
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft14 51115,6100,0
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass718-13,94,9
Forbruk i kraftintensiv industri3 2240,122,2
Forbruk i alminnelig forsyning10 57024,472,8