Tabell

Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
Hittil i årMånedstall
Januar 2020Januar 2021Endring i prosentJanuar 2020Januar 202112-måneders endring
Total produksjon av elektrisk kraft13 33617 45230,913 33617 45230,9
Vannkraft12 01916 44836,912 01916 44836,9
Varmekraft294131-55,4294131-55,4
Vindkraft1 024873-14,81 024873-14,8
 
Import1 067405-62,11 067405-62,1
Eksport9472 269139,79472 269139,7
 
Bruttoforbruk av elektrisk kraft13 45715 58815,813 45715 58815,8
 
Pumpekraftforbruk887-92,4887-92,4
Beregnet tap i linjenettet8181 07030,98181 07030,9
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft12 55114 51115,612 55114 51115,6
 
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass833718-13,9833718-13,9
 
Forbruk i kraftintensiv industri3 2223 2240,13 2223 2240,1
Forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp304280-7,9304280-7,9
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer6216362,46216362,4
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro430422-1,8430422-1,8
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller1 8661 8851,01 8661 8851,0
 
Forbruk i alminnelig forsyning8 49610 57024,48 49610 57024,4