430988_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
430988
statistikk
2021-01-19T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetdesember 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
GWh12-måneders endringProsentandel
Desember 2020Desember 2020 / Desember 2019Desember 2020
Total produksjon av elektrisk kraft16 21931,1100,0
Vannkraft14 72130,490,8
Varmekraft138-51,90,9
Vindkraft1 35971,98,4
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft12 510-2,3100,0
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass721-13,95,8
Forbruk i kraftintensiv industri3 2315,825,8
Forbruk i alminnelig forsyning8 557-3,968,4