415637_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
415637
statistikk
2020-12-15T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetnovember 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
GWh12-måneders endringProsentandel
November 2020November 2020 / November 2019November 2020
Total produksjon av elektrisk kraft13 4314,4100,0
Vannkraft11 950-1,089,0
Varmekraft142-47,81,1
Vindkraft1 338157,910,0
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft11 110-9,3100,0
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass675-12,16,1
Forbruk i kraftintensiv industri3 0903,727,8
Forbruk i alminnelig forsyning7 345-13,666,1