402251_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
402251
statistikk
2020-06-16T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmai 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
GWh12-måneders endringProsentandel
Mai 2020Mai 2020 / Mai 2019Mai 2020
Total produksjon av elektrisk kraft12 10823,4100,0
Vannkraft11 28323,193,2
Varmekraft225-20,71,9
Vindkraft60067,65,0
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft9 4730,9100,0
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass574-13,56,1
Forbruk i kraftintensiv industri3 0901,332,6
Forbruk i alminnelig forsyning5 8092,461,3