402249_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
402249
statistikk
2020-05-14T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetapril 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
GWh12-måneders endringProsentandel
April 2020April 2020 / April 2019April 2020
Total produksjon av elektrisk kraft12 58925,9100,0
Vannkraft11 61724,392,3
Varmekraft286-4,12,3
Vindkraft68693,15,5
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft10 2303,9100,0
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6922,86,8
Forbruk i kraftintensiv industri3 0861,630,2
Forbruk i alminnelig forsyning6 4525,263,1