402247_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
402247
statistikk
2020-04-20T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmars 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
GWh12-måneders endringProsentandel
Mars 2020Mars 2020 / Mars 2019Mars 2020
Total produksjon av elektrisk kraft14 23625,9100,0
Vannkraft13 01124,291,4
Varmekraft283-5,92,0
Vindkraft94378,96,6
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft12 216-0,4100,0
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass8376,76,9
Forbruk i kraftintensiv industri3 2721,926,8
Forbruk i alminnelig forsyning8 106-1,966,4