402245_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
402245
statistikk
2020-03-17T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetfebruar 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
GWh12-måneders endringProsentandel
Februar 2020Februar 2020 / Februar 2019Februar 2020
Total produksjon av elektrisk kraft12 93410,1100,0
Vannkraft11 8067,491,3
Varmekraft2742,92,1
Vindkraft85474,86,6
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft11 9763,4100,0
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass77212,46,4
Forbruk i kraftintensiv industri3 0557,025,5
Forbruk i alminnelig forsyning8 1491,368,0