398041_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
398041
statistikk
2019-12-30T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetnovember 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
November 2019ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft12 867100,0-5,8
Vannkraft12 07693,8-6,6
Varmekraft2732,1-4,5
Vindkraft5194,015,9
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft12 247100,08,7
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass7676,38,7
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 99424,4-1,7
Forbruk i alminnelig forsyning8 48669,312,9