387983_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
387983
statistikk
2019-10-31T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetseptember 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
September 2019ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft10 949100,0-2,2
Vannkraft10 17993,0-3,3
Varmekraft2522,3-12,9
Vindkraft5184,736,6
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft8 552100,0-2,3
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass4184,9-40,2
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 99335,0-2,7
Forbruk i alminnelig forsyning5 14160,13,2