387981_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
387981
statistikk
2019-09-30T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetaugust 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
August 2019ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft10 102100,0-4,2
Vannkraft9 51194,2-5,1
Varmekraft2642,6-13,5
Vindkraft3263,254,3
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft8 013100,0-2,9
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass5536,9-20,0
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 04838,0-3,9
Forbruk i alminnelig forsyning4 41155,10,5