387688_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
387688
statistikk
2019-09-02T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuli 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Juli 2019ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft9 790100,04,6
Vannkraft9 23494,33,8
Varmekraft2662,7-12,4
Vindkraft2913,077,4
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft7 918100,02,3
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6318,0-15,2
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 06938,8-2,0
Forbruk i alminnelig forsyning4 21753,39,1