385085_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
385085
statistikk
2019-08-06T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuni 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Juni 2019ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft9 470100,0-2,2
Vannkraft8 84793,4-3,5
Varmekraft2702,9-1,2
Vindkraft3533,745,1
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft8 222100,01,7
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6277,6-0,3
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 99536,4-2,1
Forbruk i alminnelig forsyning4 60055,94,7