371756_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
371756
statistikk
2019-05-06T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmars 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Mars 2019ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft11 305100,0-19,7
Vannkraft10 47792,7-22,3
Varmekraft3012,72,2
Vindkraft5274,773,6
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft12 261100,0-7,4
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass7856,410,4
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 21126,23,4
Forbruk i alminnelig forsyning8 26567,4-12,3