371752_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
371752
statistikk
2019-04-03T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetfebruar 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Februar 2019ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft11 745100,0-20,6
Vannkraft10 99193,6-22,9
Varmekraft2662,3-0,5
Vindkraft4884,276,9
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft11 586100,0-7,0
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6875,94,5
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 85424,60,0
Forbruk i alminnelig forsyning8 04569,4-10,1