364591_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
364591
statistikk
2019-03-05T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjanuar 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Januar 2019ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft14 707100,0-5,9
Vannkraft13 88194,4-7,3
Varmekraft2701,8-8,5
Vindkraft5563,851,7
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft13 601100,00,7
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass7385,4-1,7
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 17823,41,2
Forbruk i alminnelig forsyning9 68671,20,7