364593_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
364593
statistikk
2019-01-09T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetnovember 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
November 2018ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft13 666100,0-0,6
Vannkraft12 93294,6-1,3
Varmekraft2852,1-1,5
Vindkraft4483,329,3
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft11 265100,0-3,9
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass7066,3-0,8
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 03026,91,0
Forbruk i alminnelig forsyning7 52966,8-6,0