342555_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
342555
statistikk
2018-11-05T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetseptember 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
September 2018ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft11 198100,0-1,4
Vannkraft10 52994,0-2,8
Varmekraft2902,66,4
Vindkraft3793,447,0
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft8 757100,03,6
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6998,018,3
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 07635,13,0
Forbruk i alminnelig forsyning4 98256,92,1