342549_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
342549
statistikk
2018-08-06T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuni 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Juni 2018ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft9 681100,0-12,5
Vannkraft9 16594,7-14,1
Varmekraft2732,810,3
Vindkraft2432,563,5
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft8 083100,01,5
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6297,823,0
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 05737,83,5
Forbruk i alminnelig forsyning4 39754,4-2,2