335783_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
335783
statistikk
2018-06-05T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetapril 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
April 2018ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft10 547100,0-8,6
Vannkraft10 03795,2-9,2
Varmekraft2842,7-2,7
Vindkraft2262,120,2
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft10 475100,01,7
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass7116,810,2
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 96628,3-0,5
Forbruk i alminnelig forsyning6 79864,91,9