331185_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
331185
statistikk
2018-03-05T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjanuar 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
 Januar 2018ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft15 629100,02,1
Vannkraft14 96795,81,6
Varmekraft2961,9-0,8
Vindkraft3662,332,8
    
Nettoforbruk av elektrisk kraft13 506100,04,7
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass7505,613,1
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 14323,30,0
Forbruk i alminnelig forsyning9 61271,25,8