311133_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
311133
statistikk
2017-09-05T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuli 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Juli 2017ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft10 624100,02,6
Vannkraft10 18995,92,4
Varmekraft3132,95,8
Vindkraft1221,116,4
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft7 736100,02,6
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6758,730,1
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 03739,31,8
Forbruk i alminnelig forsyning4 02552,0-0,4