310795_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
310795
statistikk
2017-08-04T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuni 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Juni 2017ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft11 068100,00,3
Vannkraft10 67296,40,1
Varmekraft2482,2-1,2
Vindkraft1491,325,7
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft7 953100,03,0
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass5126,45,2
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 94737,10,6
Forbruk i alminnelig forsyning4 49456,54,3