310793_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
310793
statistikk
2017-07-04T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmai 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Mai 2017ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Rettet 6. juli 2017.
Total produksjon av elektrisk kraft11 237100,0-0,6
Vannkraft10 87496,8-0,1
Varmekraft2212,0-24,8
Vindkraft1421,312,6
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft9 060100,02,0
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass5055,6-12,8
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 08234,00,6
Forbruk i alminnelig forsyning5 47360,44,6