287366_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
287366
statistikk
2017-06-06T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetapril 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
April 2017ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft11 538100,0-1,4
Vannkraft11 05995,8-1,8
Varmekraft2912,5-2,5
Vindkraft1881,626,0
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft10 295100,00,3
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6456,31,7
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 97328,93,5
Forbruk i alminnelig forsyning6 67764,9-1,2