287499_tabell_302951_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
287499_tabell_302951
statistikk
2017-04-05T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 6,6 prosent lavere kraftproduksjon i februar 2017 enn i februar året før.

Elektrisitetfebruar 2017

Innhold

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Februar 2017ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft13 156100,0-6,6
Vannkraft12 66896,3-6,9
Varmekraft2822,1-3,3
Vindkraft2071,69,9
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft11 749100,0-3,6
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6165,2-3,0
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 86024,3-3,2
Forbruk i alminnelig forsyning8 27370,4-3,8