Tabell

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Februar 2017ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft13 156100,0-6,6
Vannkraft12 66896,3-6,9
Varmekraft2822,1-3,3
Vindkraft2071,69,9
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft11 749100,0-3,6
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6165,2-3,0
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 86024,3-3,2
Forbruk i alminnelig forsyning8 27370,4-3,8