280938_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
280938
Oppdaterte tall
statistikk
2017-01-09T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 0,3 prosent høyere kraftproduksjon i november 2016 enn i november året før.

Elektrisitetnovember 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppdaterte tall

Elektrisitetsstatistikken publiseres månedlig. Elektrisitetsstall for november er nå tilgjengelig i statistikkbanken.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
November 2016ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft13 167100,00,3
Vannkraft12 65296,10,0
Varmekraft2822,15,4
Vindkraft2321,814,4
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft11 844100,08,5
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6415,45,5
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 98625,20,7
Forbruk i alminnelig forsyning8 21769,411,8