253456_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
253456
Oppdaterte tall
statistikk
2016-12-05T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 0,6 prosent høyere kraftproduksjon i oktober 2016 enn i oktober året før.

Elektrisitetoktober 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppdaterte tall

Elektrisitetsstatistikken publiseres månedlig. Elektrisitetsstall for oktober er nå tilgjengelig i statistikkbanken.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Oktober 2016ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft12 080100,00,6
Vannkraft11 64996,41,3
Varmekraft2582,1-14,9
Vindkraft1741,4-18,8
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft10 178100,02,8
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6386,30,0
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 96329,10,8
Forbruk i alminnelig forsyning6 57664,64,1