253454_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
253454
Oppdaterte tall
statistikk
2016-11-03T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 5,5 prosent lavere kraftproduksjon i september 2016 enn i september året før.

Elektrisitetseptember 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppdaterte tall

Elektrisitetsstatistikken publiseres månedlig. Elektrisitetsstall for september er nå tilgjengelig i statistikkbanken.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
September 2016ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft10 554100,0-5,5
Vannkraft10 18096,5-5,0
Varmekraft2162,0-19,8
Vindkraft1571,5-9,8
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft8 152100,0-1,7
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass4415,4-23,2
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 94736,23,0
Forbruk i alminnelig forsyning4 76458,4-1,9