253452_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
253452
Oppdaterte tall
statistikk
2016-10-04T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 3,2 prosent lavere kraftproduksjon i august 2016 enn i august året før.

Elektrisitetaugust 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppdaterte tall

Elektrisitetsstatistikken publiseres månedlig. Elektrisitetsstall for august er nå tilgjengelig i statistikkbanken.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
August 2016ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft10 387100,0-3,2
Vannkraft9 95095,8-3,1
Varmekraft3083,03,4
Vindkraft1291,2-18,2
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft8 040100,01,5
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass5146,4-13,7
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 02837,70,5
Forbruk i alminnelig forsyning4 49755,94,2