253450_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
253450
Oppdaterte tall
statistikk
2016-09-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 1,6 prosent høyere kraftproduksjon i juli 2016 enn i juli året før.

Elektrisitetjuli 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppdaterte tall

Elektrisitetsstatistikken publiseres månedlig. Elektrisitetsstall for juli er nå tilgjengelig i statistikkbanken.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Juli 2016ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft10 353100,01,6
Vannkraft9 95296,11,8
Varmekraft2952,9-1,1
Vindkraft1051,0-12,8
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft7 542100,0-2,9
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass5196,9-12,4
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 98239,5-0,7
Forbruk i alminnelig forsyning4 04153,6-3,1