253448_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
253448
Oppdaterte tall
statistikk
2016-08-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuni 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fra 23. september vil SSB endre publiseringstidspunkt på alle statistikker til kl. 08:00.

Oppdaterte tall

Elektrisitetsstatistikken publiseres månedlig. Elektrisitetsstall for juni er nå tilgjengelig i statistikkbanken.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Juni 2016ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft11 029100,0-0,5
Vannkraft10 66196,70,3
Varmekraft2512,3-13,5
Vindkraft1181,1-30,4
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft7 724100,0-5,8
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass4866,3-0,6
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 93238,0-0,3
Forbruk i alminnelig forsyning4 30555,7-9,7