117334_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
117334
Lavere kraftproduksjon i juli
statistikk
2013-09-09T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuli 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere kraftproduksjon i juli

Produksjonen av kraft var 9 739 GWh i juli 2013. Det er en nedgang på 6 prosent sammenlignet med samme måned i 2012.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Juli 2013ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft9 739100,0-5,5
Vannkraft9 27895,3-7,3
Varmekraft3263,354,3
Vindkraft1361,457,4
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft7 228100,00,5
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass5677,829,3
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 83539,2-0,9
Forbruk i alminnelig forsyning3 82752,9-1,7

Av den totale kraftproduksjonen i juli 2013 utgjorde vannkraft 95,3 prosent, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 3,3 og 1,4 prosent.

Nettoeksport av kraft

I juli 2013 eksporterte Norge 1 880 GWh elektrisk kraft, mens det ble importert 286 GWh. Det ga en nettoeksport på 1 594 GWh. I samme måned i fjor var det en nettoeksport på 1 816 GWh.

Nedgang i det totale strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 8 145 GWh i juli 2013, en reduksjon på 4 prosent sammenlignet med samme måned året før. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri og alminnelig forsyning. Nettap, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk hos kraftstasjonene inngår også.