94922_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
94922
Lavere kraftproduksjon
statistikk
2013-05-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmars 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var 39,3 TWh i 1. kvartal 2013. Det er en nedgang på 8 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2012, som imidlertid var et kvartal med rekordhøy kraftproduksjon.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Mars 2013ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft12 309100,0-4,4
Vannkraft11 95197,1-3,7
Varmekraft1871,5-34,2
Vindkraft1711,4-6,6
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft11 947100,013,5
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass4323,6-30,1
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 95124,7-1,6
Forbruk i alminnelig forsyning8 56471,723,9

Vann-, varme og vindkraftproduksjonen viste en nedgang på henholdsvis 8, 22 og 7 prosent fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013.

Nettoimport av kraft

I 1. kvartal 2013 importerte Norge 3,8 TWh elektrisk kraft, mens det ble eksportert 3,1 TWh. Det ga en nettoimport på 0,7 TWh. I samme kvartal i fjor var det en nettoeksport på 4,8 TWh.

Oppgang i det totale strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 40 TWh i 1. kvartal 2013, som er en økning på 6 prosent sammenlignet med samme kvartal året før.