92320_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
92320
Lavere kraftproduksjon
statistikk
2013-03-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjanuar 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var 14 607 GWh i januar 2013. Dette er en nedgang på 5,3 prosent sammenlignet med i januar 2012, som var en måned med rekordhøy kraftproduksjon.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Januar 2013ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft14 607100,0-5,3
Vannkraft14 15096,9-5,7
Varmekraft3112,110,3
Vindkraft1471,04,8
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft13 093100,06,8
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass5864,53,4
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 96022,60,5
Forbruk i alminnelig forsyning9 54772,99,1

Nedgangen i kraftproduksjonen kan blant annet ses i sammenheng med lavere fyllingsgrad i januar i år sammenlignet med samme måned i fjor. Ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) var fyllingsgraden 68,8 prosent i den første uken i 2013. Dette er 0,7 prosent lavere enn medianverdien i den tilsvarende uken i perioden 1990-2012, samt 9,4 prosent lavere enn i samme tid i 2012.

Oppgang i strømforbruket i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 9 547 GWh i januar 2013, en økning på 9,1 prosent sammenlignet med samme måned i 2012. Økningen i strømforbruket kan blant annet ses i sammenheng med at gjennomsnittstemperaturen for Norge som helhet var 1,5 grader lavere i januar 2013 enn i januar 2012. Siden mye av elektrisiteten brukes til oppvarming, er temperatur en viktig forklaringsvariabel. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.

Økning i forbruket innenfor utvinning av råolje og naturgass

Elektrisitetsforbruket i anlegg for utvinning av råolje og naturgass på fastlandet, medregnet kraft levert fra fastlandet til sokkelen, var 586 GWh i januar 2013. Det er en oppgang på 3,4 prosent sammenlignet med samme måned året før. Det landbaserte forbruket i utvinning omfatter mottaks- og prosesseringsanlegg for råolje og naturgass.

Liten oppgang i strømforbruket i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 2 960 GWh i januar 2013. Det er en økning på 0,5 prosent sammenlignet med samme måned året før.

Nettoeksport av kraft

I januar 2013 eksporterte Norge 1 266 GWh elektrisk kraft, mens det ble importert 1 026 GWh. Det ga en nettoeksport på 240 GWh. I fjor var det en nettoeksport på 1 884 GWh i samme måned.