Tabell

Resultatregnskap for foretak i kraftnæringen, etter type verk. Millioner kroner
I alt2015
20142015ProduksjonsverkEngrosverkDistribusjonsverkLavintegrerte verkHøyintegrerte verkNettselskapStrømleverandører
Driftsinntekter i alt110 739104 10442 7768 1986 0981 3306 50919 37519 819
Energisalg77 08168 22838 1718 1167285402 80714017 725
Salg av overføringstjenester25 53127 34822905 1726142 60717 770956
Andre driftsinntekter8 1268 5284 376811981751 0951 4651 138
 
Driftskostnader i alt84 29481 92327 7668 0185 3281 1935 43515 60618 577
Energikjøp39 50235 28010 3537 8295554231 50911114 501
Kjøp av overføringstjenester9 0078 5912 31721 4891165743 981112
Annet varekjøp2 0682 40067326437264670691
Lønnskostnader6 9957 9342 609896742791 1122 385786
Avskrivinger8 8249 4973 76788381127553 687330
Andre driftskostnader17 89818 2218 048881 7092271 2214 7732 156
 
Driftsresultat26 44522 18015 0101797691371 0743 7691 242
 
Finansinntekter i alt3 2872 4711 1262108564216618151
Aksjeutbytte/del av overskudd1 17442921703222773942
Renteinntekter685976292183274951859
Andre finansinntekter1 4281 0666171912136906149
 
Finanskostnader i alt4 5184 4652 233231184863601 27695
Rentekostnader2 1813 0211 35514129352541 20134
Andre finanskostnader2 3381 44487821855511067560
 
Resultat av finansposter-1 231-1 995-1 106-21-99-22-144-65856
 
Ordinært resultat før skattekostnad25 21420 18613 9041586701159303 1111 298
 
Skattekostnad10 7688 4836 8544213927348715358
 
Ordinært resultat14 44511 7037 049116531885822 397940
 
Ekstraordinære inntekter i alt1274000002740
Nedskriving på anleggsmiddel111010000
Andre ekstraordinære kostnader56200000000
 
Resultat ekstraordinære poster-562272-10-1002730
 
Skattekostnad ekstraordinære poster-8688-10007811
 
Årsoverskot13 96811 8877 050116531885752 589939
 
Avsatt til utbytte5 3292 9401 49305053309572463