Tabell

Elektrisitetsbalanse (GWh)
2015ProsentandelEndring i prosent
2014 - 2015
Produksjon i alt144 511100,01,8
Vannkraftproduksjon138 45095,81,7
Varmekraftproduksjon3 5462,5-0,7
Vindkraftproduksjon2 5151,713,4
 
Import7 41116,8
Eksport22 0380,5
 
Bruttoforbruk129 8842,8
Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk2 30536,5
Tap og statistisk differanse7 530-1,4
Nettoforbruk120 049100,02,6
Bergverksdrift og industri m.m.53 47944,52,0
Tjenesteyting m.m.25 85321,50,4
Husholdninger og jordbruk40 71833,94,7