249944
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/aar
249944
Nedgang i driftsresultatet
statistikk
2015-12-22T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false
Den årlige elektrisitetsstatistikken skal gi en oversikt over økonomiske hovedtall for kraftnæringen og følge utviklingen i tilgang og forbruk av elektrisk kraft.

Elektrisitet2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i driftsresultatet

Driftsresultatet for kraftselskapene ble 26,4 milliarder kroner i 2014, som er et fall på 10 prosent sammenlignet med året før. Dette kan ses i sammenheng med lavere elektrisitetspriser i 2014.

Elektrisitetsbalanse (GWh)
2014ProsentandelEndring i prosent
2013 - 2014
Produksjon i alt141 968100,06,0
Vannkraftproduksjon136 18195,95,8
Varmekraftproduksjon3 5702,55,2
Vindkraftproduksjon2 2171,617,9
 
Import6 347-37,4
Eksport21 93244,9
 
Bruttoforbruk126 383-2,0
Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk1 68920,1
Tap og statistisk differanse7 637-4,8
Nettoforbruk117 057100,0-2,1
Bergverksdrift og industri m.m.52 41444,80,9
Tjenesteyting m.m.25 76022,0-3,3
Husholdninger og jordbruk38 88233,2-5,1

Produksjonsverkene hadde det høyeste driftsresultatet på 20,4 milliarder. Nettselskapene oppnådde et driftsresultat på 2,9 milliarder, mens driftsresultatet for resterende verk var 3,1 milliarder. Årsoverskuddet i kraftnæringen ble 14 milliarder i 2014. Dette er en nedgang på 1 prosent sammenlignet med 2013.

Liten oppgang i bruttoinvesteringene

Bruttoinvesteringene for kraftselskapene gikk opp fra 19,1 milliarder kroner i 2013 til 19,2 milliarder kroner i 2014. Mens bruttoinvesteringer i vannkraftstasjoner var 4,1 milliarder, var bruttoinvesteringer i varme- og vindkraftverk henholdsvis 207 og 279 millioner. Det ble investert i sentral-, regional- og distribusjonsnett for henholdsvis 3,9, 2,1 og 4,2 milliarder i 2014.

Større kraftproduksjon

Produksjonen av elektrisk kraft var 142,0 TWh i 2014, som er en økning på 6 prosent i forhold til 2013. Mens varme- og vindkraft stod for henholdsvis 2,5 og 1,6 prosent av samlet produksjon, var andelen til vannkraft 95,9 prosent. I 2014 ble det produsert mest elektrisitet i Hordaland. Strømproduksjonen i dette fylket utgjorde 13,8 prosent av total kraftproduksjon. Andre fylker med høy produksjon er Sogn og Fjordane og Telemark. Produksjonen i hvert av disse fylkene utgjorde henholdsvis 12,0 og 10,1 prosent av total kraftproduksjon.

Økt nettoeksport

Norge eksporterte 21,9 TWh i 2014, mens vi importerte 6,3 TWh. Dette ga en netto eksport på 15,6 TWh. Til sammenligning ble det eksportert netto 5 TWh i 2013.

Nedgang i strømforbruket

Fra 2013 til 2014 var det en reduksjon i totalt nettoforbruk av strøm på 2,1 prosent, og forbruket ble 117,1 TWh. Husholdninger og jordbruk stod for om lag en tredjedel av det totale strømforbruket. Andre næringer med høy andel er kraftintensiv industri (30 prosent) og tjenesteyting (21 prosent).

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB