Produksjonsauken i industrien held fram

Publisert:

Norsk industriproduksjon gjekk opp 1,3 prosent i perioden november 2018–januar 2019 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. Det var særleg bygging av skip og oljeplattformer som bidrog til veksten.

Indeksnivået for industriproduksjonen var på 118,3 (2005=100) i perioden november 2018-januar 2019 mot 116,8 i føregåande tremånadersperiode. Dette er det høgaste indeksnivået registrert sidan 2. kvartal 2015. Den langsiktige trenden viser no ein oppgang sidan tidleg i 2018, som også kjem fram i  figur 1.

Figur 1. Produksjonsutvikling i industrien. Sesongjusterte og glatta sesongjusterte tal. 2005=100

Glatta sesongjusterte Sesongjusterte
Jan. 2014 121.0 121.8
Feb. 2014 121.4 121.5
Mar. 2014 121.9 121.9
Apr. 2014 122.5 121.9
Mai 2014 123.1 122.5
Juni 2014 123.9 125.0
Juli 2014 124.6 123.8
Aug. 2014 125.2 126.9
Sep. 2014 125.6 122.9
Okt. 2014 125.5 126.3
Nov. 2014 125.1 124.8
Des. 2014 124.5 125.4
Jan. 2015 123.7 122.4
Feb. 2015 122.8 122.7
Mar. 2015 121.9 126.5
Apr. 2015 121.0 121.4
Mai 2015 120.2 119.0
Juni 2015 119.5 120.3
Juli 2015 118.8 115.4
Aug. 2015 118.2 117.9
Sep. 2015 117.6 118.9
Okt. 2015 116.9 115.9
Nov. 2015 116.3 116.9
Des. 2015 115.8 115.3
Jan. 2016 115.5 115.0
Feb. 2016 115.3 115.4
Mar. 2016 115.0 117.5
Apr. 2016 114.7 114.4
Mai 2016 114.3 114.9
Juni 2016 113.8 112.7
Juli 2016 113.2 114.0
Aug. 2016 112.7 109.8
Sep. 2016 112.4 112.5
Okt. 2016 112.4 112.1
Nov. 2016 112.6 112.1
Des. 2016 113.0 112.8
Jan. 2017 113.4 114.3
Feb. 2017 113.8 114.0
Mar. 2017 114.1 113.5
Apr. 2017 114.4 114.5
Mai 2017 114.5 114.7
Juni 2017 114.5 114.2
Juli 2017 114.5 115.1
Aug. 2017 114.5 110.4
Sep. 2017 114.5 114.2
Okt. 2017 114.5 114.3
Nov. 2017 114.5 114.7
Des. 2017 114.5 116.0
Jan. 2018 114.5 113.8
Feb. 2018 114.6 114.2
Mar. 2018 114.7 114.5
Apr. 2018 115.0 115.7
Mai 2018 115.3 115.1
Juni 2018 115.6 115.3
Juli 2018 116.0 116.5
Aug. 2018 116.4 116.4
Sep. 2018 116.9 116.1
Okt. 2018 117.4 117.8
Nov. 2018 117.9 117.9
Des. 2018 118.2 118.6
Jan. 2019 118.4 118.4

Tremånadersendring: svært høg aktivitet i petroleumsretta leverandørindustri

Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen hadde ein klår auke på 1,3 prosent i perioden november 2018-januar 2019 samanlikna med førre tremånadersperiode. Veksten kan i sær knytast til ein auke på over 10 prosent innanfor bygging av skip og oljeplattformer. I denne tremånadersperioden var det særleg høg aktivitet blant produsentar av oljeplattformer som bidrog til auken. I tillegg bidrog også metallvareindustrien og maskinreparasjon og -installasjon positivt. Samla sett hadde den petroleumsretta leverandørindustrien ein merkbar  produksjonsauke på 4,8 prosent.

På den motsette sida, ble den samla oppgangen i industrien dempa av lågare produksjon i kjemiske råvarer. Dette heng saman med driftsstans hos nokre sentrale aktørar.

Figur 2. Utvalde industrinæringar. Sesongjustert, prosentvis 3-månadsendring. November 2018-januar 2019/august 2018-oktober 2018

Prosentvis 3-månadsendring
Kjemiske råvarer -3.3
Maskinreparasjon og -installasjon 3.4
Metallvareindustri 4.2
Bygging av skip og oljeplattformer 10.3

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 3. Indikator for leverandørindustri. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt.¹ 2005=100

Petroleumsretta leverandørindustri og utv.tenester Petroleumsretta leverandørindustri Industri unntatt petroleumsretta leverandørindustri
Jan. 2009 156.2 96.7
Feb. 2009 157.0 94.9
Mar. 2009 157.5 93.3
Apr. 2009 157.1 92.1
Mai. 2009 156.6 91.0
Juni. 2009 154.8 90.3
Juli. 2009 153.5 90.2
Aug. 2009 152.8 90.7
Sep. 2009 153.5 92.0
Okt. 2009 153.8 92.9
Nov. 2009 153.2 93.8
Des. 2009 151.7 94.3
Jan. 2010 151.0 94.7
Feb. 2010 150.6 95.3
Mar. 2010 151.4 95.9
Apr. 2010 151.9 96.5
Mai. 2010 151.6 96.0
Juni. 2010 152.3 96.7
Juli. 2010 152.3 98.2
Aug. 2010 152.0 98.6
Sep. 2010 151.4 98.5
Okt. 2010 151.2 97.7
Nov. 2010 152.6 99.0
Des. 2010 152.7 99.0
Jan. 2011 149.9 153.0 99.0
Feb. 2011 149.5 153.1 98.8
Mar. 2011 147.3 153.3 99.6
Apr. 2011 148.9 151.8 99.6
Mai. 2011 150.6 152.7 99.4
Juni. 2011 152.3 151.9 97.8
Juli. 2011 154.2 153.0 95.7
Aug. 2011 155.9 154.5 94.2
Sep. 2011 159.1 158.7 94.5
Okt. 2011 161.2 163.3 95.6
Nov. 2011 162.8 164.7 96.3
Des. 2011 164.7 166.6 95.3
Jan. 2012 167.1 167.9 95.3
Feb. 2012 169.5 168.4 95.2
Mar. 2012 167.6 168.0 95.5
Apr. 2012 164.7 166.2 95.6
Mai. 2012 164.7 167.9 95.9
Juni. 2012 168.2 169.3 95.9
Juli. 2012 170.5 172.3 95.6
Aug. 2012 172.8 174.4 95.4
Sep. 2012 173.5 177.0 95.4
Okt. 2012 177.6 179.7 95.0
Nov. 2012 178.1 180.9 94.6
Des. 2012 179.1 181.6 94.4
Jan. 2013 180.3 183.2 94.5
Feb. 2013 182.5 186.1 94.2
Mar. 2013 186.7 188.2 93.8
Apr. 2013 187.8 191.5 93.4
Mai. 2013 189.3 193.5 93.0
Juni. 2013 190.8 197.6 93.4
Juli. 2013 193.8 198.7 93.9
Aug. 2013 194.1 198.2 94.6
Sep. 2013 193.8 196.9 94.6
Okt. 2013 191.5 195.0 94.6
Nov. 2013 193.0 195.2 94.1
Des. 2013 194.0 195.2 94.2
Jan. 2014 196.3 196.8 94.3
Feb. 2014 196.8 198.7 94.4
Mar. 2014 196.0 199.7 94.1
Apr. 2014 195.8 199.8 94.2
Mai. 2014 197.3 200.2 94.5
Juni. 2014 200.1 203.5 95.2
Juli. 2014 199.4 207.9 95.0
Aug. 2014 201.7 213.6 95.1
Sep. 2014 201.4 213.6 94.2
Okt. 2014 206.4 214.4 94.4
Nov. 2014 204.5 212.8 94.0
Des. 2014 203.6 214.9 94.5
Jan. 2015 199.9 212.8 93.7
Feb. 2015 197.1 210.0 93.6
Mar. 2015 195.1 207.2 94.3
Apr. 2015 193.8 204.5 94.6
Mai. 2015 188.8 201.3 94.2
Juni. 2015 184.8 196.2 93.9
Juli. 2015 180.9 192.7 92.7
Aug. 2015 179.6 189.9 93.1
Sep. 2015 178.1 188.2 93.0
Okt. 2015 173.9 185.3 93.9
Nov. 2015 172.0 182.7 94.1
Des. 2015 168.1 178.3 94.0
Jan. 2016 165.5 176.6 94.2
Feb. 2016 164.9 174.3 94.4
Mar. 2016 164.7 174.1 94.9
Apr. 2016 163.6 172.5 95.0
Mai. 2016 160.3 171.1 95.3
Juni. 2016 157.2 168.0 94.8
Juli. 2016 157.9 167.7 94.9
Aug. 2016 153.6 161.0 94.8
Sep. 2016 152.4 159.4 95.0
Okt. 2016 149.5 156.8 94.9
Nov. 2016 151.3 160.0 95.0
Des. 2016 151.5 160.8 95.1
Jan. 2017 151.2 158.8 96.7
Feb. 2017 150.0 158.2 97.8
Mar. 2017 145.9 154.0 98.6
Apr. 2017 146.9 155.6 98.3
Mai. 2017 147.6 156.4 98.2
Juni. 2017 150.1 159.0 98.3
Juli. 2017 150.0 157.3 98.9
Aug. 2017 147.3 154.5 97.9
Sep. 2017 147.7 154.8 97.8
Okt. 2017 146.1 155.6 97.2
Nov. 2017 149.5 158.6 98.3
Des. 2017 150.5 159.2 99.2
Jan. 2018 150.9 158.9 99.2
Feb. 2018 150.8 159.3 98.8
Mar. 2018 150.9 160.7 97.1
Apr. 2018 152.4 162.1 97.4
Mai. 2018 153.8 162.1 97.6
Juni. 2018 155.1 161.9 98.5
Juli. 2018 154.3 162.1 98.7
Aug. 2018 154.6 163.1 98.9
Sep. 2018 154.5 164.7 98.6
Okt. 2018 157.8 166.0 98.9
Nov. 2018 160.2 168.4 99.1
Des. 2018 162.0 170.6 99.8
Jan. 2019 164.2 173.9 99.5

Månadsendring: uendra industriproduksjon frå desember til januar

Sesongjusterte tal viser at den samla industriproduksjonen var tilnærma uendra frå desember 2018 til januar 2019, med eit lite fall på 0,2 prosent. På næringsnivå var det derimot store forskjellar. Næringsgruppa oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri saman med papir- og papirvareindustrien opplevde eit klårt fall. På den andre sida, hadde næringsmiddelindustrien og  bygging av skip og oljeplattformer ein tydeleg vekst.

Tydeleg nedgang i eurosona, auke i Noreg i desember 2018

Estimerte tal frå Eurostat, statistikkontoret i EU, viser at industriproduksjonen i land i eurosona hadde ein klår nedgang på 1 prosent frå november til desember 2018. I den same perioden var det ein produksjonsauke i Noreg på 0,6 prosent.

To av nabolanda våre, Sverige og Danmark, hadde begge ein tydeleg oppgang i industriproduksjonen i den same perioden.

Figur 4. Produksjonsindeks for industri for eurosona og Noreg (2015=100), sesongjusterte tal

Eurosona Noreg
Jan. 2014 96.7 102.0
Feb. 2014 97.6 101.8
Mar. 2014 97.0 102.1
Apr. 2014 98.5 102.1
Mai 2014 97.4 102.6
Juni 2014 96.7 104.7
Juli 2014 97.9 103.7
Aug. 2014 95.9 106.3
Sep. 2014 97.0 103.0
Okt. 2014 96.9 105.8
Nov. 2014 96.7 104.5
Des. 2014 98.1 105.0
Jan. 2015 97.4 102.6
Feb. 2015 99.7 102.7
Mar. 2015 100.7 106.0
Apr. 2015 99.9 101.7
Mai 2015 100.2 99.7
Juni 2015 100.8 100.8
Juli 2015 100.7 96.7
Aug. 2015 99.9 98.8
Sep. 2015 100.1 99.6
Okt. 2015 99.9 97.1
Nov. 2015 100.0 97.9
Des. 2015 100.7 96.6
Jan. 2016 103.8 96.4
Feb. 2016 101.6 96.7
Mar. 2016 100.5 98.5
Apr. 2016 101.8 95.8
Mai 2016 100.4 96.2
Juni 2016 101.6 94.4
Juli 2016 101.1 95.5
Aug. 2016 101.5 92.0
Sep. 2016 101.5 94.2
Okt. 2016 102.7 93.9
Nov. 2016 103.0 93.9
Des. 2016 102.5 94.4
Jan. 2017 102.1 95.8
Feb. 2017 103.3 95.5
Mar. 2017 103.8 95.1
Apr. 2017 103.9 95.9
Mai 2017 104.4 96.1
Juni 2017 103.7 95.7
Juli 2017 105.4 96.4
Aug. 2017 106.1 92.5
Sep. 2017 106.0 95.6
Okt. 2017 105.7 95.7
Nov. 2017 108.4 96.1
Des. 2017 108.2 97.0
Jan. 2018 108.0 95.4
Feb. 2018 105.9 95.7
Mar. 2018 106.3 95.9
Apr. 2018 106.4 96.9
Mai 2018 107.8 96.4
Juni 2018 107.0 96.5
Juli 2018 106.0 97.5
Aug. 2018 107.3 97.5
Sep. 2018 106.9 97.2
Okt. 2018 107.0 98.7
Nov. 2018 105.2 98.8
Des. 2018 104.2 99.2

Tremånadersendring: tydeleg nedgang i den samla produksjonsindeksen

Produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning samla (PII) hadde ein tydeleg nedgang på 2,1 prosent i perioden november 2018-januar 2019 samanlikna med førre tremånadersperiode, viser sesongjusterte tal. Utvinning av råolje gjekk opp med 0,6 prosent, medan utvinning av naturgass fall med så mykje som 8,2 prosent. For fleire detaljar om olje- og gassproduksjonen i januar 2019 sjå pressemelding frå Oljedirektoratet.

Utvinningstenester på si side hadde ein tydelig auke på 4,2 prosent i perioden november 2018-januar 2019 samanlikna med førre tremånadersperiode. Veksten heng mellom anna saman med høgare investeringsaktivitet i den norske olje- og gassnæringa.

Bergverksdrift hadde òg ei positiv utvikling i den same perioden og auka med 1,1 prosent, medan produksjon i norsk kraftforsyning gjekk ned med 4,5 prosent.

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 5. Produksjonsutvikling. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt¹. 2005=100

Industri Utvinning, bergverk, industri og kraft Utvinning og utvinningstjenester
Jan. 2009 112.1 96.9 91.1
Feb. 2009 110.9 97.3 92.1
Mar. 2009 109.8 96.5 91.3
Apr. 2009 108.9 96.0 90.9
Mai. 2009 107.6 93.4 87.7
Juni. 2009 106.7 92.2 86.6
Juli. 2009 106.1 91.5 86.1
Aug. 2009 106.6 92.2 86.9
Sep. 2009 107.7 93.2 87.6
Okt. 2009 108.5 93.3 87.0
Nov. 2009 109.2 93.4 86.8
Des. 2009 109.3 92.5 85.4
Jan. 2010 109.4 92.3 85.1
Feb. 2010 109.7 92.0 84.7
Mar. 2010 110.1 91.6 84.4
Apr. 2010 110.8 90.9 83.8
Mai. 2010 110.3 90.3 83.6
Juni. 2010 111.1 89.3 82.2
Juli. 2010 111.8 88.1 80.4
Aug. 2010 112.0 84.9 75.7
Sep. 2010 111.7 83.6 73.7
Okt. 2010 111.4 84.8 75.3
Nov. 2010 112.6 87.4 77.9
Des. 2010 112.6 89.1 80.0
Jan. 2011 112.7 87.7 78.4
Feb. 2011 112.6 87.0 77.9
Mar. 2011 113.1 85.8 76.5
Apr. 2011 112.9 84.7 74.9
Mai. 2011 113.0 82.3 71.1
Juni. 2011 111.7 81.7 70.0
Juli. 2011 110.2 81.9 69.7
Aug. 2011 109.6 84.3 72.6
Sep. 2011 110.9 85.6 74.2
Okt. 2011 112.9 86.1 74.5
Nov. 2011 113.8 86.4 74.7
Des. 2011 113.5 85.3 73.6
Jan. 2012 113.9 86.6 74.8
Feb. 2012 113.9 87.3 75.1
Mar. 2012 114.0 88.4 75.8
Apr. 2012 113.7 88.4 75.5
Mai. 2012 114.4 88.5 75.5
Juni. 2012 114.8 88.9 76.0
Juli. 2012 115.3 88.0 75.1
Aug. 2012 115.7 87.3 74.0
Sep. 2012 116.3 85.0 70.4
Okt. 2012 116.8 85.2 70.4
Nov. 2012 116.8 84.3 69.3
Des. 2012 116.7 85.3 70.9
Jan. 2013 117.2 83.8 70.1
Feb. 2013 117.7 82.4 69.3
Mar. 2013 118.0 80.7 68.4
Apr. 2013 118.8 81.1 68.9
Mai. 2013 119.0 82.8 71.1
Juni. 2013 120.4 84.0 72.4
Juli. 2013 120.8 85.1 73.6
Aug. 2013 121.1 84.5 72.8
Sep. 2013 120.8 83.9 72.1
Okt. 2013 120.3 81.6 69.4
Nov. 2013 120.1 81.5 69.3
Des. 2013 120.2 82.0 69.9
Jan. 2014 120.8 83.7 71.5
Feb. 2014 121.4 84.3 71.8
Mar. 2014 121.7 85.2 72.3
Apr. 2014 121.8 85.4 72.3
Mai. 2014 122.1 84.2 70.2
Juni. 2014 123.1 84.0 69.4
Juli. 2014 123.8 83.7 68.9
Aug. 2014 125.2 84.8 70.4
Sep. 2014 124.5 85.4 71.5
Okt. 2014 125.4 86.9 73.1
Nov. 2014 124.7 87.5 74.1
Des. 2014 125.5 87.5 73.8
Jan. 2015 124.2 86.2 72.6
Feb. 2015 123.5 86.1 72.7
Mar. 2015 123.9 86.3 72.9
Apr. 2015 123.5 85.4 71.7
Mai. 2015 122.3 84.9 71.4
Juni. 2015 120.2 85.1 72.1
Juli. 2015 118.2 86.3 74.3
Aug. 2015 117.9 87.1 75.5
Sep. 2015 117.4 87.5 76.2
Okt. 2015 117.6 87.8 76.6
Nov. 2015 117.2 87.1 75.9
Des. 2015 116.0 85.7 74.5
Jan. 2016 115.7 85.5 74.1
Feb. 2016 115.2 85.5 74.0
Mar. 2016 116.0 85.8 73.8
Apr. 2016 115.8 86.1 74.2
Mai. 2016 115.6 86.4 74.8
Juni. 2016 114.0 85.3 74.0
Juli. 2016 113.9 85.1 73.7
Aug. 2016 112.2 83.4 71.9
Sep. 2016 112.1 81.6 69.5
Okt. 2016 111.5 82.1 70.4
Nov. 2016 112.2 83.9 72.7
Des. 2016 112.3 86.2 75.9
Jan. 2017 113.1 86.1 74.7
Feb. 2017 113.7 86.0 73.6
Mar. 2017 113.9 86.8 74.0
Apr. 2017 114.0 87.0 74.3
Mai. 2017 114.2 87.1 74.3
Juni. 2017 114.5 87.2 74.1
Juli. 2017 114.7 87.1 73.7
Aug. 2017 113.2 87.0 74.0
Sep. 2017 113.2 87.0 74.0
Okt. 2017 113.0 86.4 73.2
Nov. 2017 114.4 86.0 72.1
Des. 2017 115.0 85.4 71.1
Jan. 2018 114.8 86.3 71.4
Feb. 2018 114.7 87.0 71.1
Mar. 2018 114.2 87.6 70.9
Apr. 2018 114.8 87.0 70.0
Mai. 2018 115.1 86.2 69.3
Juni. 2018 115.4 86.9 71.1
Juli. 2018 115.6 87.4 71.9
Aug. 2018 116.1 88.6 73.4
Sep. 2018 116.3 87.9 71.6
Okt. 2018 116.8 88.4 71.3
Nov. 2018 117.3 87.9 70.2
Des. 2018 118.1 87.8 69.8
Jan. 2019 118.3 86.5 69.0

Oppdaterte vekter for PII i 2019

Vekter i produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (PII) er oppdaterte no ved overgangen til nytt år. Grunnlaget for vektene er tilverkingsverdi til faktorpris frå årleg strukturstatistikk for olje- og gassutvinning, industri, elektrisitet og fjernvarme for 2017. Desse blir framskrivne til situasjonen ved utgangen av 2018 med endringstal frå kvartalsvis nasjonalrekneskap og kvantumsopplysningar frå Oljedirektoratet.

For industrinæringane var det vektene til næringsmiddelindustrien og metallindustrien som gjekk mest opp frå 2018 til 2019. Vektene for næringsgruppene oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og dataindustri og elektrisk utstyrsindustri gjekk mest ned frå 2018 til 2019. Samla sett for totalaggregatet ( PII) fall industrien si vekt, medan vekta for utvinning og utvinningstenester auka.

Produktivitetsfaktorar

Oppdaterte produktivitetsfaktorar for produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (PII) blir tekne i bruk frå og med januar 2019. Desse opplysningane er henta frå årleg nasjonalrekneskap. Faktorane bygger på årleg volumendring i bruttoprodukt per utført timeverk for dei næringane der ein nyttar timeverk som indikator, og er eit gjennomsnitt for dei 5 siste åra.

Kontakt