Omsetningen i industrien noe ned i 1. kvartal

Publisert:

Industriomsetningen gikk ned med 1,4 prosent i første kvartal 2018 sammenlignet med siste kvartal i 2017, viser sesongjusterte tall. Fra februar til mars 2018 var det en liten oppgang på 0,5 prosent.

Indeksnivået for industriomsetningen var 143,4 (2005=100) i perioden januar-mars 2018, mot 145,5 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

Omsetningsindeks for industrien
Jan. 2008 144.5
Feb. 2008 145.8
Mar. 2008 145.6
Apr. 2008 146.2
Mai 2008 146.8
Juni 2008 149.4
Juli 2008 151.3
Aug. 2008 151.5
Sep. 2008 152.4
Okt. 2008 150.3
Nov. 2008 148.2
Des. 2008 144
Jan. 2009 142.5
Feb. 2009 141.3
Mar. 2009 142
Apr. 2009 139.5
Mai 2009 137.2
Juni 2009 133.5
Juli 2009 132.8
Aug. 2009 134
Sep. 2009 135.9
Okt. 2009 137
Nov. 2009 137.1
Des. 2009 137.4
Jan. 2010 137.1
Feb. 2010 136
Mar. 2010 135.1
Apr. 2010 135.5
Mai 2010 136.3
Juni 2010 137.5
Juli 2010 138.2
Aug. 2010 136.8
Sep. 2010 134.5
Okt. 2010 134.7
Nov. 2010 137.3
Des. 2010 138.3
Jan. 2011 137.4
Feb. 2011 136.6
Mar. 2011 135.4
Apr. 2011 136.7
Mai 2011 136.4
Juni 2011 137.9
Juli 2011 136.7
Aug. 2011 136.2
Sep. 2011 136.1
Okt. 2011 137.1
Nov. 2011 139.1
Des. 2011 141.6
Jan. 2012 143.4
Feb. 2012 144
Mar. 2012 143.8
Apr. 2012 142.7
Mai 2012 143.2
Juni 2012 142.8
Juli 2012 143.8
Aug. 2012 143.6
Sep. 2012 144.9
Okt. 2012 145
Nov. 2012 145.8
Des. 2012 145.4
Jan. 2013 146.6
Feb. 2013 145.5
Mar. 2013 146.7
Apr. 2013 146
Mai 2013 146.2
Juni 2013 147.5
Juli 2013 150.9
Aug. 2013 153.6
Sep. 2013 153.9
Okt. 2013 152.1
Nov. 2013 151.7
Des. 2013 151.2
Jan. 2014 150.2
Feb. 2014 150.9
Mar. 2014 149.8
Apr. 2014 151.5
Mai 2014 150.5
Juni 2014 149.8
Juli 2014 148.9
Aug. 2014 151.4
Sep. 2014 151.5
Okt. 2014 151.8
Nov. 2014 150.7
Des. 2014 151.9
Jan. 2015 149.8
Feb. 2015 149.5
Mar. 2015 150.6
Apr. 2015 152.9
Mai 2015 152.3
Juni 2015 150.9
Juli 2015 149.5
Aug. 2015 148.9
Sep. 2015 148.1
Okt. 2015 147.9
Nov. 2015 145.1
Des. 2015 143.5
Jan. 2016 141.1
Feb. 2016 139.5
Mar. 2016 138.2
Apr. 2016 137.5
Mai 2016 139.6
Juni 2016 139.9
Juli 2016 139.7
Aug. 2016 137.5
Sep. 2016 136.6
Okt. 2016 135.4
Nov. 2016 134.9
Des. 2016 133.5
Jan. 2017 135.4
Feb. 2017 137.1
Mar. 2017 139
Apr. 2017 139.3
Mai 2017 138.4
Juni 2017 138.3
Juli 2017 138.2
Aug. 2017 139.8
Sep. 2017 140.8
Okt. 2017 142.2
Nov. 2017 143.4
Des. 2017 145.5
Jan. 2018 145.6
Feb. 2018 144.8
Mar. 2018 143.4

Tremånedersendring: Nedgang i de fleste næringene

Sesongjusterte tall viser en nedgang på 1,4 prosent for industriomsetningen fra 4. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018, og det ble registrert lavere omsetning i de fleste næringene.

Mesteparten av nedgangen i denne tremånedersperioden skyldtes lavere omsetning i næringsmiddel- og drikkevareindustrien og oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri. Innenfor næringsmiddelindustrien er det spesielt bearbeiding og konservering av fisk som viste nedgang. Kjøtt og kjøttvarer hadde også lavere omsetning i denne perioden.

Økt omsetning for gummi, plast og mineralsk industri samt maskinreparasjon og -installasjon trakk i motsatt retning og bidro til å dempe nedgangen i den samlede omsetningen i industriomsetingen i perioden.

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri Metallvareindustri Bygging av skip og oljeplattformer Maskinindustri
Jan. 2012 153.4 152.3 168.1 118.4 197.5
Feb. 2012 154.6 152.6 172.3 120.7 202.5
Mar. 2012 159.9 155.6 173.0 135.0 197.0
Apr. 2012 158.7 155.8 169.8 129.1 202.0
Mai 2012 158.9 154.1 169.9 137.0 212.5
Juni 2012 155.2 147.4 171.0 145.5 210.8
Juli 2012 156.0 146.8 168.7 154.5 210.7
Aug. 2012 155.5 153.1 171.1 140.5 206.5
Sep. 2012 155.3 158.3 172.0 147.3 215.0
Okt. 2012 153.6 156.9 175.7 142.9 227.5
Nov. 2012 154.2 151.1 175.4 153.3 229.4
Des. 2012 158.1 151.9 166.6 142.9 229.6
Jan. 2013 160.8 154.9 165.0 147.3 236.2
Feb. 2013 160.7 156.8 158.0 134.3 238.7
Mar. 2013 160.1 156.4 180.1 136.3 235.3
Apr. 2013 162.0 153.6 183.3 126.5 233.6
Mai 2013 165.8 149.4 190.0 134.8 240.2
Juni 2013 166.4 146.2 179.8 139.8 261.5
Juli 2013 169.3 147.2 177.7 160.7 271.0
Aug. 2013 170.0 151.1 174.8 161.3 274.6
Sep. 2013 170.5 158.5 170.9 157.3 275.3
Okt. 2013 169.9 157.0 170.8 142.0 264.8
Nov. 2013 168.3 155.9 174.9 142.7 279.0
Des. 2013 170.2 150.6 170.0 147.1 277.0
Jan. 2014 168.1 152.4 172.3 143.8 273.6
Feb. 2014 168.4 152.4 172.1 157.4 264.7
Mar. 2014 165.9 148.6 173.7 162.1 257.9
Apr. 2014 170.4 146.6 172.7 167.4 266.1
Mai 2014 171.5 144.3 169.7 156.7 261.7
Juni 2014 172.8 142.2 168.5 151.9 268.6
Juli 2014 170.8 140.0 171.2 144.4 275.5
Aug. 2014 172.1 136.4 171.5 151.3 307.2
Sep. 2014 173.2 135.2 172.3 149.8 307.0
Okt. 2014 173.4 133.1 170.8 161.6 305.3
Nov. 2014 174.2 136.3 170.1 158.0 290.7
Des. 2014 175.7 134.0 172.1 155.9 297.1
Jan. 2015 177.7 128.3 159.9 139.8 304.8
Feb. 2015 177.3 122.6 157.7 143.8 306.8
Mar. 2015 176.7 126.5 156.2 141.6 317.4
Apr. 2015 177.8 129.6 164.9 156.4 307.0
Mai 2015 178.7 130.6 167.1 150.2 301.8
Juni 2015 179.4 131.8 163.5 145.6 282.5
Juli 2015 179.2 132.8 157.3 137.4 273.2
Aug. 2015 180.3 129.6 157.9 133.0 261.5
Sep. 2015 180.2 133.1 153.6 132.1 254.7
Okt. 2015 181.6 135.9 155.1 121.6 255.3
Nov. 2015 183.0 139.1 147.4 109.8 242.4
Des. 2015 185.3 132.2 150.8 112.9 236.1
Jan. 2016 186.6 124.0 149.8 120.6 222.4
Feb. 2016 190.4 115.3 149.4 120.4 211.2
Mar. 2016 192.5 110.1 143.2 112.1 203.0
Apr. 2016 193.8 108.5 142.3 105.8 195.5
Mai 2016 193.0 113.1 140.9 115.1 189.6
Juni 2016 194.5 114.6 144.8 118.5 171.6
Juli 2016 194.3 115.0 151.6 113.9 166.6
Aug. 2016 193.9 113.3 155.3 102.0 160.9
Sep. 2016 193.9 107.1 158.3 99.0 168.5
Okt. 2016 195.1 102.7 149.8 101.2 161.0
Nov. 2016 195.9 98.0 147.8 105.5 148.0
Des. 2016 195.5 101.4 141.8 100.8 131.5
Jan. 2017 196.3 117.6 141.6 97.6 127.1
Feb. 2017 196.9 131.3 140.0 91.1 131.2
Mar. 2017 197.3 138.8 146.5 96.5 127.0
Apr. 2017 195.3 134.4 145.9 96.3 126.2
Mai 2017 190.5 131.8 145.1 92.4 121.6
Juni 2017 187.2 130.5 145.7 86.8 127.9
Juli 2017 188.3 128.5 141.7 92.1 116.3
Aug. 2017 192.7 130.7 136.4 99.7 118.0
Sep. 2017 195.4 135.1 135.9 100.0 115.4
Okt. 2017 195.2 138.9 147.2 95.7 123.7
Nov. 2017 195.0 142.3 147.6 94.8 126.8
Des. 2017 197.6 149.5 144.2 96.5 140.9
Jan. 2018 195.4 153.1 137.7 95.5 143.4
Feb. 2018 194.5 150.0 142.9 95.6 143.2
Mar. 2018 191.4 143.0 139.6 94.9 135.6

Månedsendring: Kjemiske råvarer trekker opp

På månedsbasis økte industriomsetningen med 0,5 prosent fra februar 2018 til mars 2018, viser sesongjusterte tall. Det største positive bidraget kom fra kjemiske råvarer hvor oppgangen var på 13 prosent. På motsatt side falt omsetningen for maskinreparasjon og -installasjon, og bidro mest til å dempe den lille oppgangen i industriomsetingen i perioden.

Månedsendring: nedgang i Norge og i eurosonen i februar 2018

Norsk industriomsetning gikk ned med 0,6 prosent fra januar til februar 2018, viser sesongjusterte tall. Landene som inngår i eurosonen viste en nedgang på 1,1 prosent i samme periode. Ellers i Norden gikk industriomsetningen i Danmark og Sverige ned med henholdsvis 2,5 prosent og 1,4 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Påsken kan påvirke kalenderjusterte og sesongjusterte tall

Det er normalt noe større usikkerhet i de kalenderjusterte og sesongjusterte tallene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Dette virker også inn på sesongjusterte tall for 1. og 2. kvartal. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påsken.

 

Kontakt