Økt produksjonsverdi friskmelder ikke utvinningsnæringene

Publisert:

Norsk olje- og gassvirksomhet hadde sitt andre gode år på rad som et resultat av høye olje- og gasspriser i 2018. Produksjonen var likevel lavere, og utvinningsnæringene viser ikke tegn til å forberede seg på økt aktivitet fremover. Tjenestenæringene ser derimot ut til å satse på en litt lysere fremtid.

Foreløpige tall for olje- og gassutvinning og utvinningstjenester viser en økning i produksjonsverdi på 25,2 prosent, fra 629 milliarder i 2017 til 788 milliarder i 2018. Økningen kommer som et resultat av betydelig høyere olje- og gasspriser, samtidig som nedgangen i produksjonsvolum har vært moderat.

Figur 1

Figur 1. Samlet produksjonsverdi, produktinnsats og bearbeidingsverdi for de tre olje- og gassnæringene

Som et resultat av prisøkningen øker bearbeidingsverdien i utvinningsnæringene kraftig. De siste årene har også reduserte kostnader, målt ved produktinnsatsen, bidratt til denne økningen. I 2018 har derimot produktinnsatsen økt med 14 prosent.

Selv om utvinningsnæringene har hatt et kjempeår på inntektssiden er sysselsettingen stabil mot året før. Dette er i tråd med bransjens fokus på nedbemanning og kostnadskutt de siste årene, og vitner kanskje om at årets resultat heller er en svanesang fra utvinningsnæringene enn en retur til tidligere storhet.

Figur 2. Bearbeidingsverdi, etter næring

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. rørtransport 99.56 99.82 107.52 112.64 119.37 163.74 177.56 126.21 171.96 342.16 322.31 279.73 295.86 359.29 465.22 546.65 491.69 633.14 441.89 486.93 600.98 648.08 600.91 587.25 473.64 389.63 493.173 636.973
Tjenester tilknyttet utvinning 1.96 2.15 2.61 3.67 6.23 7.56 8.60 6.41 9.11 11.94 10.96 9.92 14.31 17.88 20.43 25.26 39.75 39.05 39.51 41.07 49.43 50.46 49.89 38.57 32.046 32.817

Positive tegn fra tjenestenæringene

Selv om de tjenesteytende næringene står for en betydelig mindre andel av produksjonsverdien enn utvinningsnæringene, har de i lang tid hatt høyere sysselsetting. Sysselsettingen i tjenestenæringene har også vært mindre stabil, og ser ut til å påvirkes mer direkte av markedsutviklingen fra år til år.

I 2017 falt både produksjonsverdien og sysselsettingen i tjenestenæringene, på tross av høyere olje- og gasspriser. For sysselsettingen var dette en fortsettelse av en negativ trend som begynte i 2015, og som har fortsatt uavbrutt frem til nå. I 2018 økte derimot produksjonsverdien med 9,3 prosent, og sysselsettingen med hele 17,2 prosent.

Figur 3. Sysselsetting, etter næring

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. rørtransport 15830 16119 17338 16878 16498 16185 16183 15865 15998 15154 15079 16450 17396 17119 16780 18276 18675 20150 21433 21930 23869 25625 27159 27258 26470 25357 23840 23814
Tjenester tilknyttet utvinning 4173 4603 4437 5517 7280 8080 9082 7743 9786 12358 12569 12357 11841 13470 15697 17819 26523 26828 30754 31421 35676 36814 33282 29182 25485 29860

Kontakt