Auka sal i februar

Publisert:

Samla sal av petroleumsprodukt i februar enda på 615 millionar liter, ein auke på 17 millionar liter frå februar 2017.

Det vart selt 85 millionar liter bilbensin, ein auke på 7 millionar liter frå februar sist år. Salet av autodiesel auka med 12 millionar liter og samla sal enda på 255 millionar liter syner Sal av petroleumsprodukt.

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt hittil i år januar til og med februar 2016, 2017 og 2018, etter produkt

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og mellomdestillater Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter¹
2016 169 491 138 227 155 17 52 9
2017 159 496 127 188 163 19 50 15
2018 165 516 141 188 189 17 38 18

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt i februar måned, etter produkt

Andre produkter¹ Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og mellomdestillater Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2002 5 80 65 42 149 42 110 146
2003 3 144 66 49 145 51 119 148
2004 3 98 67 71 139 45 122 149
2005 5 76 67 61 152 49 131 145
2006 3 73 66 64 139 57 143 141
2007 6 81 64 63 131 63 161 135
2008 9 53 58 67 137 62 181 130
2009 3 72 52 76 140 56 179 122
2010 4 87 49 73 148 70 189 113
2011 2 62 50 69 131 73 200 106
2012 6 44 40 70 144 71 213 102
2013 3 37 35 73 145 70 212 92
2014 4 24 23 93 123 63 211 83
2015 4 26 16 79 120 67 219 79
2016 6 22 8 79 113 68 249 85
2017 6 25 12 80 89 65 244 77
2018 2 21 9 78 96 69 255 84

 

 

Kontakt