Redusert sal i mars

Publisert:

Samla sal av petroleumsprodukt i mars enda på 652 millionar liter, ein reduksjon på 9 millionar liter frå mars 2017.

Det vart selt 88 millionar liter bilbensin, ein auke på 2 millionar liter frå mars sist år. Salet av autodiesel auka med 6 millionar liter og samla sal enda på 248 millionar liter, syner Sal av petroleumsprodukt.

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt hittil i år januar til og med mars 2016, 2017 og 2018, etter produkt

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og mellomdestillater Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter¹
2016 263 739 203 337 236 26 72 19
2017 247 723 214 300 250 29 73 29
2018 250 740 240 300 277 26 59 28

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt i mars måned, etter produkt

Andre produkter¹ Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og mellomdestillater Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2002 4 67 67 55 160 41 114 172
2003 8 112 74 56 146 42 121 168
2004 8 90 63 69 148 47 140 181
2005 6 74 64 73 143 46 137 179
2006 13 94 68 71 163 62 167 171
2007 8 54 67 72 150 59 179 162
2008 7 50 62 70 145 55 173 149
2009 11 54 52 85 153 59 195 140
2010 10 75 58 74 153 69 211 135
2011 7 51 45 80 147 73 220 119
2012 21 28 40 104 166 64 220 111
2013 2 34 33 82 147 64 222 107
2014 11 20 31 88 118 62 235 100
2015 7 21 19 84 130 68 246 97
2016 10 21 9 82 111 65 248 91
2017 14 23 10 87 112 87 242 86
2018 10 19 10 88 111 79 248 88