Industrien venter lavere vekst i 4. kvartal

Publisert:

Norske industriledere melder om oppgang i produksjonsnivået og økt sysselsetting i 3. kvartal 2019. Den generelle bedømmelsen for 4. kvartal 2019 er fortsatt positiv hos flertallet av industrilederne, men andelen optimister er lavere enn i forrige kvartal.

Konjunkturbarometeret for 3. kvartal 2019 viser en positiv utvikling i samlet industriproduksjon sammenlignet med 2. kvartal 2019. Det er særlig produsenter av innsatsvarer og investeringsvarer som melder om økt produksjonsvolum. Produsenter av konsumvarer melder om et om lag uendret aktivitetsnivå i 3. kvartal.

Den samlede industrisysselsettingen øker noe i årets 3. kvartal. Veksten er noe avtagende sammenlignet med 2. kvartal. Økningen i sysselsettingen er tydeligst innenfor investeringsvarer, og det er grunn til å tro at dette har sammenheng med veksten i oljeinvesteringene. Produsenter av innsatsvarer melder også om sysselsettingsvekst, mens produsenter av konsumvarer melder om fall i sysselsettingen.

Figur 1. Produksjon og sysselsetting for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Totalt produksjonsvolum Gjennomsnittlig sysselsetting
1. kv. 2010 50 50.02 44.54
2. kv. 2010 50 51.33 45.43
3. kv. 2010 50 52.03 47.00
4. kv. 2010 50 53.23 50.46
1. kv. 2011 50 55.35 53.88
2. kv. 2011 50 55.91 54.71
3. kv. 2011 50 55.06 54.23
4. kv. 2011 50 54.21 53.63
1. kv. 2012 50 53.21 53.63
2. kv. 2012 50 52.47 54.07
3. kv. 2012 50 52.04 54.27
4. kv. 2012 50 51.02 53.17
1. kv. 2013 50 49.75 52.29
2. kv. 2013 50 50.84 52.37
3. kv. 2013 50 52.68 51.59
4. kv. 2013 50 53.98 50.59
1. kv. 2014 50 54.44 49.96
2. kv. 2014 50 53.00 49.74
3. kv. 2014 50 51.33 49.89
4. kv. 2014 50 50.39 48.93
1. kv. 2015 50 48.11 45.06
2. kv. 2015 50 46.27 41.02
3. kv. 2015 50 46.82 39.12
4. kv. 2015 50 47.42 39.39
1. kv. 2016 50 48.52 41.04
2. kv. 2016 50 49.05 42.19
3. kv. 2016 50 47.38 42.08
4. kv. 2016 50 47.21 42.78
1. kv. 2017 50 49.22 45.03
2. kv. 2017 50 50.07 47.55
3. kv. 2017 50 50.48 49.84
4. kv. 2017 50 51.26 50.47
1. kv. 2018 50 52.26 50.19
2. kv. 2018 50 54.22 51.20
3. kv. 2018 50 55.36 52.75
4. kv. 2018 50 55.71 54.19
1. kv. 2019 50 55.10 55.05
2. kv. 2019 50 54.27 54.04
3. kv. 2019 50 54.94 52.39

Flat utvikling i samlet ordrebeholdning

Etter syv påfølgende kvartaler med vekst var samlet ordrebeholdning om lag uendret i 3. kvartal. Produsenter av konsumvarer melder om fortsatt vekst mens produsenter av investeringsvarer og innsatsvarer melder om relativ flat utvikling i ordrebeholdningen i 3. kvartal 2019.

Utflatingen i ordrebeholdningen har sammenheng med at veksten i ordretilgangen ikke overgår leveransene i kvartalet. Ordretilgangen fra eksportmarkedet har gått fra vekst i 2. kvartal til flat utvikling i 3. kvartal som følge av redusert etterspørsel etter norske innsatsvarer. Det er særlig næringene kjemiske råvarer og metallindustri som melder om lavere ordretilgang fra eksportmarkedet. Denne nedgangen kan skyldes at lavere internasjonal vekst gir lavere etterspørsel etter norske eksportvarer. Dette til tross for en svak norsk krone som isolert sett trekker i retning av bedret konkurranseevne. For hjemmemarkedet meldes det om vekst i ordretilgangen i 3. kvartal.

Figur 2. Ordretilgang for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Ordretilgang fra hjemmemarkedet Ordretilgang fra eksportmarkedet
1. kv. 2010 50 46.91 47.59
2. kv. 2010 50 50.78 51.68
3. kv. 2010 50 53.53 53.37
4. kv. 2010 50 55.36 54.25
1. kv. 2011 50 57.29 53.45
2. kv. 2011 50 56.91 50.59
3. kv. 2011 50 54.89 48.16
4. kv. 2011 50 55.02 47.26
1. kv. 2012 50 55.12 48.07
2. kv. 2012 50 52.57 48.85
3. kv. 2012 50 49.81 46.57
4. kv. 2012 50 49.08 44.63
1. kv. 2013 50 48.17 45.00
2. kv. 2013 50 48.87 47.97
3. kv. 2013 50 50.67 52.41
4. kv. 2013 50 50.75 54.97
1. kv. 2014 50 50.04 54.85
2. kv. 2014 50 49.89 53.02
3. kv. 2014 50 48.26 49.56
4. kv. 2014 50 46.27 46.16
1. kv. 2015 50 44.40 43.53
2. kv. 2015 50 43.18 42.18
3. kv. 2015 50 43.22 43.34
4. kv. 2015 50 44.30 44.08
1. kv. 2016 50 45.81 43.27
2. kv. 2016 50 46.90 42.71
3. kv. 2016 50 47.40 43.71
4. kv. 2016 50 49.07 45.83
1. kv. 2017 50 50.12 47.90
2. kv. 2017 50 50.00 49.44
3. kv. 2017 50 51.53 50.34
4. kv. 2017 50 53.58 51.93
1. kv. 2018 50 54.05 54.20
2. kv. 2018 50 54.13 55.66
3. kv. 2018 50 53.99 55.26
4. kv. 2018 50 53.99 53.80
1. kv. 2019 50 54.18 52.45
2. kv. 2019 50 53.53 51.23
3. kv. 2019 50 52.81 50.26

I over to år har det blitt meldt om vekst i prisnivået både på hjemme- og eksportmarkedet for industrien generelt. Veksttakten har riktignok vært avtagende i begge marked det siste året. Veksten for eksportprisene i 3. kvartal er svært moderat. Produsenter av konsumvarer og investeringsvarer melder om prisvekst i begge marked, mens produsenter av innsatsvarer melder om prisfall i eksportmarkedet og om lag uendrede priser i hjemmemarkedet.

Figur 3. Priser på produkter ved salg for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Priser på produkter ved salg til hjemmemarkedet Priser på produkter ved salg til eksportmarkedet
1. kv. 2010 50 46.72 45.52
2. kv. 2010 50 49.06 49.27
3. kv. 2010 50 51.36 51.55
4. kv. 2010 50 53.53 52.68
1. kv. 2011 50 55.80 52.84
2. kv. 2011 50 54.83 49.98
3. kv. 2011 50 52.59 46.55
4. kv. 2011 50 51.99 44.99
1. kv. 2012 50 51.87 45.55
2. kv. 2012 50 51.44 46.21
3. kv. 2012 50 51.90 45.44
4. kv. 2012 50 51.78 44.44
1. kv. 2013 50 51.09 45.04
2. kv. 2013 50 52.19 47.17
3. kv. 2013 50 53.13 50.00
4. kv. 2013 50 53.62 53.05
1. kv. 2014 50 54.38 53.30
2. kv. 2014 50 54.17 51.54
3. kv. 2014 50 53.37 50.80
4. kv. 2014 50 53.09 51.68
1. kv. 2015 50 51.07 50.57
2. kv. 2015 50 48.64 49.39
3. kv. 2015 50 48.19 49.74
4. kv. 2015 50 48.74 49.04
1. kv. 2016 50 49.61 47.88
2. kv. 2016 50 50.26 47.76
3. kv. 2016 50 49.97 47.86
4. kv. 2016 50 49.70 47.96
1. kv. 2017 50 50.34 49.63
2. kv. 2017 50 51.59 51.00
3. kv. 2017 50 53.21 52.26
4. kv. 2017 50 54.15 53.40
1. kv. 2018 50 55.43 55.23
2. kv. 2018 50 56.55 55.98
3. kv. 2018 50 56.74 55.16
4. kv. 2018 50 56.45 53.66
1. kv. 2019 50 55.70 52.25
2. kv. 2019 50 54.24 51.40
3. kv. 2019 50 53.43 51.20

Svekket optimisme for årets 4. kvartal

Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 4. kvartal 2019 er fortsatt positiv for industrien samlet sett, men andelen industriledere som ser optimistisk på det kommende kvartalet har falt betydelig fra toppen i 3. kvartal 2018. Allikevel melder industrilederne om at vedtatte investeringsplaner oppjusteres, og ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet er ventet å øke, men færre ledere enn i forrige kvartal deler denne oppfatningen. Sysselsettingen er imidlertid ventet å holde seg uendret i 4. kvartal. Det er produsenter av investeringsvarer og konsumvarer som er mest optimistiske i sin bedømmelse av utsiktene for det kommende kvartalet, mens produsentene av innsatsvarer nå bare er moderat positive til utsiktene.

Figur 4. Generell bedømmelse av utsiktene for det kommende kvartal for industrien.

Vendepunktsverdi Glattet sesongjustert
1. kv. 2010 50 53.24
2. kv. 2010 50 56.05
3. kv. 2010 50 59.01
4. kv. 2010 50 61.00
1. kv. 2011 50 60.13
2. kv. 2011 50 57.55
3. kv. 2011 50 56.03
4. kv. 2011 50 56.04
1. kv. 2012 50 56.38
2. kv. 2012 50 56.20
3. kv. 2012 50 55.53
4. kv. 2012 50 55.12
1. kv. 2013 50 55.16
2. kv. 2013 50 55.01
3. kv. 2013 50 54.79
4. kv. 2013 50 54.69
1. kv. 2014 50 54.16
2. kv. 2014 50 53.39
3. kv. 2014 50 51.61
4. kv. 2014 50 48.49
1. kv. 2015 50 45.38
2. kv. 2015 50 43.51
3. kv. 2015 50 42.90
4. kv. 2015 50 44.16
1. kv. 2016 50 46.91
2. kv. 2016 50 50.51
3. kv. 2016 50 52.97
4. kv. 2016 50 53.66
1. kv. 2017 50 54.04
2. kv. 2017 50 55.01
3. kv. 2017 50 56.99
4. kv. 2017 50 58.91
1. kv. 2018 50 59.45
2. kv. 2018 50 58.91
3. kv. 2018 50 59.35
4. kv. 2018 50 59.29
1. kv. 2019 50 58.24
2. kv. 2019 50 56.52
3. kv. 2019 50 54.29

Sammensatt konjunkturindikator for industrien var på 2,5 i årets tredje kvartal (sesongjusterte nettotall), og har gått ned fra 5,1 i foregående kvartal. Dette er under det historiske gjennomsnittet på 3,2. Indikatoren har ikke vært under det historiske gjennomsnittet siden 2. kvartal 2017.

Nedgangen i den sammensatte indikatoren har sammenheng med at samlet ordrebeholdning har flatet ut i 3. kvartal og at veksten i forventet produksjonsvolum er avtagende. Det er særlig produsenter innen innsatsvarer som bidrar til nedgangen i konjunkturindikatoren, men også investeringsvarer viser et fall.

Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende kvartal, mens tallverdier under null antyder at produksjonsvolumet vil falle. For internasjonale sammenligninger av sammensatt konjunkturindikator henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat (EU), Konjunkturinstituttet (Sverige) og Danmarks Statistik.

1 Sammensatt konjunkturindikator for industrien er det aritmetiske gjennomsnitt av svarene (nettotall) for forventet produksjon, ordrebeholdning og lagerbeholdning av egne produkter (det siste med motsatt fortegn).

Figur 5. Sammensatt konjunkturindikator for industrien¹

Sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2019
1. kv. 2010 3.2 3.2
2. kv. 2010 4.4 3.2
3. kv. 2010 8.9 3.2
4. kv. 2010 11.1 3.2
1. kv. 2011 9.1 3.2
2. kv. 2011 8.5 3.2
3. kv. 2011 5.7 3.2
4. kv. 2011 6.0 3.2
1. kv. 2012 9.0 3.2
2. kv. 2012 6.4 3.2
3. kv. 2012 0.8 3.2
4. kv. 2012 4.9 3.2
1. kv. 2013 1.4 3.2
2. kv. 2013 1.0 3.2
3. kv. 2013 6.3 3.2
4. kv. 2013 8.0 3.2
1. kv. 2014 6.5 3.2
2. kv. 2014 6.1 3.2
3. kv. 2014 1.9 3.2
4. kv. 2014 -1.7 3.2
1. kv. 2015 -3.6 3.2
2. kv. 2015 -9.3 3.2
3. kv. 2015 -6.4 3.2
4. kv. 2015 -8.2 3.2
1. kv. 2016 -6.7 3.2
2. kv. 2016 -3.0 3.2
3. kv. 2016 -3.5 3.2
4. kv. 2016 -0.5 3.2
1. kv. 2017 1.6 3.2
2. kv. 2017 2.5 3.2
3. kv. 2017 3.8 3.2
4. kv. 2017 6.4 3.2
1. kv. 2018 6.8 3.2
2. kv. 2018 8.9 3.2
3. kv. 2018 9.3 3.2
4. kv. 2018 8.8 3.2
1. kv. 2019 6.6 3.2
2. kv. 2019 5.1 3.2
3. kv. 2019 2.5 3.2

Fortsatt mangel på kvalifisert arbeidskraft 

Andel ledere som melder at svak etterspørsel og sterk konkurranse var begrensende faktorer for produksjonen var om lag uendret i 3. kvartal 2019. Andelen som peker på at mangel på kvalifisert arbeidskraft er en utfordring for å kunne øke produksjonen ytterligere er også nå om lag uendret siden forrige kvartal, men ligger på et historisk sett høyt nivå.

I figur 6 nedenfor ser vi hvordan indikatorene som representerer knapphet på ressurser har økt siden bunnen i 2016, mens etterspørsel og konkurranse utgjør en stadig mindre utfordring for industrien.

Figur 6

Figur 6. Faktorer som begrenset produksjonen i inneværende kvartal. Glattet sesongjustert

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien er uendret siden forrige kvartal og beregnes til 79,4 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2019. Resultatet ligger fortsatt noe under det historiske gjennomsnittet på 80,2 prosent. For internasjonale sammenligninger av gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien henviser Statistisk sentralbyrå til EUs statistikkontor, Eurostat

Figur 7. Kapasitetsutnyttingsgraden i prosent for industrien

Glattet sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2019
1. kv. 2010 77.1 80.1
2. kv. 2010 77.8 80.1
3. kv. 2010 78.5 80.1
4. kv. 2010 78.9 80.1
1. kv. 2011 79.5 80.1
2. kv. 2011 79.8 80.1
3. kv. 2011 79.6 80.1
4. kv. 2011 79.6 80.1
1. kv. 2012 79.7 80.1
2. kv. 2012 79.7 80.1
3. kv. 2012 79.8 80.1
4. kv. 2012 79.8 80.1
1. kv. 2013 79.4 80.1
2. kv. 2013 79.3 80.1
3. kv. 2013 79.5 80.1
4. kv. 2013 80.0 80.1
1. kv. 2014 80.4 80.1
2. kv. 2014 80.5 80.1
3. kv. 2014 80.1 80.1
4. kv. 2014 79.3 80.1
1. kv. 2015 78.4 80.1
2. kv. 2015 77.3 80.1
3. kv. 2015 76.7 80.1
4. kv. 2015 76.9 80.1
1. kv. 2016 77.1 80.1
2. kv. 2016 77.2 80.1
3. kv. 2016 77.0 80.1
4. kv. 2016 76.9 80.1
1. kv. 2017 77.1 80.1
2. kv. 2017 77.6 80.1
3. kv. 2017 77.8 80.1
4. kv. 2017 77.8 80.1
1. kv. 2018 78.3 80.1
2. kv. 2018 78.8 80.1
3. kv. 2018 79.3 80.1
4. kv. 2018 79.5 80.1
1. kv. 2019 79.4 80.1
2. kv. 2019 79.3 80.1
3. kv. 2019 79.4 80.1

Aktualitet

Datagrunnlaget er samlet inn i perioden fra 5. september til 17. oktober 2019.

Kontakt