Notice of maintenance

Due to maintenance work, ssb.no and StatBank will be unstable from Saturday 16 October to Sunday 17 October 2021. We apologise for any inconvenience this may cause.

Upper secondary education

To the Top

13259: Pupils in upper secondary education, by wishes for education programme, county, grade and education programme (C) 2015 - 2020

Mandatory

Selected 1 of total 1

Mandatory

Selected 1 of total 6

Optional variable
Mandatory

Selected 0 of total 3

Mandatory

Selected 0 of total 3

Selected 0 of total 2

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

region

See list over changes in regional classifications (in Norwegian).

wishes for education programme

En andel på under 10 prosent av elevene har ikke søkt videregående gjennom VIGO. Dette er hovedsakelig elever som er tatt inn gjennom voksenopplæring og elever på private skoler. Disse blir registrert inn direkte i det skoleadministrative systemet. I tillegg kan det være noen lærlinger som har full opplæring i bedrift og som kun tar fellesfagene på skole. Ønskenummeret viser til om eleven har startet på førsteønsket utdanningsprogram eller et lavere ønske. Ønsker du å beregne andel elever som har startet på førsteønske bør elever som ikke har søkt gjennom VIGO tas ut av nevneren. KOSTRA-indikatorene viser litt andre tall på andel elever som har fått oppfylt førsteønske til utdanningsprogram ettersom populasjonene er forskjellig. Da disse tabellene består av alle igangværende elever per 1.10., består KOSTRA populasjonen av søkere til elevplass som har blitt elev

region

21 Svalbard

Svalbard is not defined as a county in the legal sense, but in official statistics Svalbard is treated in the same way as the other counties in Norway.