Municipal health care service

To the Top

07793: E1. Consolidated accounts. Municipal Health Services - key figures (M) (closed series) 2000 - 2016

Variable overview
statistikkvariabel
Mandatory *
year
Mandatory *
region

statistikkvariabel

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Net operating expenditures per capita, consolidated accounts , Net operating expenditures as a percentage of total net operating expenditures, consolidated accounts , Net operating expenditures, preventive health care, school/health centre, per capita aged 0-6, consolidated accounts ,

Selected 1 of total 44

year

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000 , 2001 , 2002 ,

Selected 1 of total 17

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

Footnotes

Definisjoner av variabler og verdier

Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content
See list over changes in regional classifications (in Norwegian).

User manual for StatBank