06493: N1. Consolidated accounts - Public housing - key figures (M) (closed series) 2000 - 2016
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

statistikkvariabel Select at least one value

Total 46 Selected

Search

region

year Select at least one value

Total 17 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 300 000)

Presentation on screen is limited to 1 000 rows and 30 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Contact and information

Information

Latest update
2018-03-24
Contact
Unni Grebstad, Statistics Norway
+47 94 50 68 66
ugr@ssb.no

Unit
Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner, konsern:
NOK
Netto driftsutgifter, boligformål, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern:
Per cent
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner, konsern:
NOK
Dwellings with municipal right of disposal, per 1 000 inhabitants:
Boliger
Dwellings owned by municipality, as a percentage of the the total number of dwellings with municipal right of disposal:
Per cent
Share of municipal dwellings accessible for wheelchair users:
Per cent
Korrigerte brutto driftsutgifter ekskl leie av privateide boliger, per eid bolig, konsern:
NOK
Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig, konsern:
NOK
Herav: lønnsutgifter per eid kommunal bolig, konsern:
NOK
Number of registered applications for municipal dwellings, per 1 000 inhabitants:
Søknader
Number of new applications for municipal dwellings, per 1 000 inhabitants:
Søknader
Proportion of new applications for municipal dwellings:
Per cent
Percentage of applicants denied municipal dwelling:
Per cent
Percentage of new applicants denied municipal dwelling:
Per cent
Proportion of new households provided with municipal dwellings:
Per cent
Proportion of refugees provided dwellings for the first time:
Per cent
Proportion of households in need of a adapted dwelling, provided dwellings for the first time:
Per cent
Proportion of persons who are mentally ill, provided dwellings for the first time:
Per cent
Proportion of substance abusers, provided dwellings for the first time:
Per cent
Proportion of substance abusers who are mentally ill, provided dwellings for the first time:
Per cent
Proportion of households with other problems, provided dwellings for the first time:
Per cent
Proportion of households provided dwellings for the first time, without means testing:
Per cent
Proportion of refugees on waiting list:
Per cent
Proportion of households in need of a adapted dwelling, provided dwellings for the first time:
Per cent
Proportion of persons who are mentally ill, on waiting list:
Per cent
Proportion of substance abusers on waiting list:
Per cent
Proportion of substance abusers who are mentally ill, on waiting list:
Per cent
Proportion of households with other problems, on waiting list:
Per cent
Proportion of temporary residents in municipal dwellings staying for 0-3 months:
Per cent
Proportion of temporary residents with children in municipal dwellings:
Per cent
Proportion of temporary residents with children in municipal dwellings, staying for 0-3 months:
Per cent
Andel husstander med unge midlertidige botilbud:
Per cent
Andel husstander med unge i midlertidige botilbud i 0-3 mnd:
Per cent
Number of nursing and care dwellings with municipal right of disposal, per 1 000 inhabitants:
Boliger
Nursing and care dwellings owned by municipality, as a percentage of all nursing and care dwellings with municipal right of disposal:
Per cent
Number of new dwellings approved for financing by the Norwegian State Housing Bank, per 1 000 inhabitants:
Boliger
Number of renovated dwellings approved for financing by the Norwegian State Housing Bank, per 1 000 inhabitants:
Boliger
Number of second hand dwellings approved for financing by the Norwegian State Housing Bank, per 1 000 inhabitants:
Boliger
Monthly housing allowance per houshold paid by the Norwegian State Housing Bank:
NOK
Number of households with housing allowance from the Norwegian State Housing Bank, per 1 000 inhabitants:
Husstander
Number of dwellings approved for financing by housing start loans by the municipality, per 1 000 inhabitants:
Boliger
Amount per inhabitant for housing start loans given by the municipality:
NOK
Number of dwellings approved by the municipality for grants for adapting existing housing, per 1 000 inhabitants:
Boliger
Amount per inhabitant for grants for adapting existing housing, given by the municipality:
NOK
Number of dwellings approved by the municipality for first home grants, per 1 000 inhabitants:
Boliger
Amount per inhabitant for first home grants, given by the municipality:
NOK
Reference time
Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, boligformål, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Dwellings with municipal right of disposal, per 1 000 inhabitants:
1.1.
Dwellings owned by municipality, as a percentage of the the total number of dwellings with municipal right of disposal:
1.1.
Share of municipal dwellings accessible for wheelchair users:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter ekskl leie av privateide boliger, per eid bolig, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig, konsern:
1.1.
Herav: lønnsutgifter per eid kommunal bolig, konsern:
1.1.
Number of registered applications for municipal dwellings, per 1 000 inhabitants:
1.1.
Number of new applications for municipal dwellings, per 1 000 inhabitants:
1.1.
Proportion of new applications for municipal dwellings:
1.1.
Percentage of applicants denied municipal dwelling:
1.1.
Percentage of new applicants denied municipal dwelling:
1.1.
Proportion of new households provided with municipal dwellings:
1.1.
Proportion of refugees provided dwellings for the first time:
1.1.
Proportion of households in need of a adapted dwelling, provided dwellings for the first time:
1.1.
Proportion of persons who are mentally ill, provided dwellings for the first time:
1.1.
Proportion of substance abusers, provided dwellings for the first time:
1.1.
Proportion of substance abusers who are mentally ill, provided dwellings for the first time:
1.1.
Proportion of households with other problems, provided dwellings for the first time:
1.1.
Proportion of households provided dwellings for the first time, without means testing:
1.1.
Proportion of refugees on waiting list:
1.1.
Proportion of households in need of a adapted dwelling, provided dwellings for the first time:
1.1.
Proportion of persons who are mentally ill, on waiting list:
1.1.
Proportion of substance abusers on waiting list:
1.1.
Proportion of substance abusers who are mentally ill, on waiting list:
1.1.
Proportion of households with other problems, on waiting list:
1.1.
Proportion of temporary residents in municipal dwellings staying for 0-3 months:
1.1.
Proportion of temporary residents with children in municipal dwellings:
1.1.
Proportion of temporary residents with children in municipal dwellings, staying for 0-3 months:
1.1.
Andel husstander med unge midlertidige botilbud:
1.1.
Andel husstander med unge i midlertidige botilbud i 0-3 mnd:
1.1.
Number of nursing and care dwellings with municipal right of disposal, per 1 000 inhabitants:
1.1.
Nursing and care dwellings owned by municipality, as a percentage of all nursing and care dwellings with municipal right of disposal:
1.1.
Number of new dwellings approved for financing by the Norwegian State Housing Bank, per 1 000 inhabitants:
1.1.
Number of renovated dwellings approved for financing by the Norwegian State Housing Bank, per 1 000 inhabitants:
1.1.
Number of second hand dwellings approved for financing by the Norwegian State Housing Bank, per 1 000 inhabitants:
1.1.
Monthly housing allowance per houshold paid by the Norwegian State Housing Bank:
1.1.
Number of households with housing allowance from the Norwegian State Housing Bank, per 1 000 inhabitants:
1.1.
Number of dwellings approved for financing by housing start loans by the municipality, per 1 000 inhabitants:
1.1.
Amount per inhabitant for housing start loans given by the municipality:
1.1.
Number of dwellings approved by the municipality for grants for adapting existing housing, per 1 000 inhabitants:
1.1.
Amount per inhabitant for grants for adapting existing housing, given by the municipality:
1.1.
Number of dwellings approved by the municipality for first home grants, per 1 000 inhabitants:
1.1.
Amount per inhabitant for first home grants, given by the municipality:
1.1.
Source
Statistics Norway
Database
External PROD
Footnotes

Footnotes

Definisjoner av variabler og verdier

Det publiseres ikke foreløpige 2016-tall fra Husbanken 15. mars 2017. Det vil bli publisert endelige tall for disse variablene 15. juni 2017. Statistikken er vesentlig lagt om fra og med 2009. Det vil bare være noen få indikatorer der tall fra og med 2009 vil være helt sammenlignbare med tall for 2008 og bakover i tid. Brudd i tidsserien er markert for hver indikator det gjelder. Mange indikatorer er nye fra og med 2009. Antall eide kommunale boliger og antall boliger kommunen leier inn til videre framleie, kan for 2011 være påvirket av en presisering av disposisjonsformene. Boliger eid av kommunale AS eller kommunale stiftelser regnes nå som innleid til videre fremleie og ikke som kommunalt eide boliger.
See list over changes in regional classifications (in Norwegian).

User manual for StatBank