Upper secondary education

To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variables

06428: C. Upper secondary education - key figures (C) (closed series) 1999 - 2016

Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistics Norway
+47 408 11 455
2018-03-15 08:00
Gross investment expenditures, upper secondary school, per capita:
NOK
Net operating expenditures, upper secondary education, per 16-18 years old:
NOK
Net operating expenditures, upper secondary education, as a percentage of net operating expenditures:
Per cent
Proportion net operating expenditures for school premises and boarding:
Per cent
Proportion net operating expenditures for administration:
Per cent
Proportion of net operating expenditures, teaching:
Per cent
Proportion of net operating expenditures, general areas of study:
Per cent
Proportion of net operating expenditures, vocational studies:
Per cent
Proportion of net operating expenditures, national level courses:
Per cent
Proportion of net operating expenditures, special education:
Per cent
Andel netto driftsutgifter 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste:
Per cent
Andel netto driftsutgifter 562 spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring:
Per cent
Proportion of net operating expenditures, apprentices:
Per cent
Proportion of net operating expenditures, adults in upper sec. education:
Per cent
Proportion of net operating expenditures, technical vocational schools:
Per cent
Proportion of net operating expenditures, other educational activities:
Per cent
Financial strain by running upper secondary education, per pupil:
NOK
Financial strain by running upper secondary education for apprentices/trainees, per apprentices/trainees:
NOK
Financial strain for school premises and dormitories, per pupil:
NOK
Financial strain for school administration, per pupil:
NOK
Financial strain for teaching, per pupil:
NOK
Financial strain for all educational programmes/areas of study, per pupil:
NOK
Financial strain for general areas of study/programmes for general studies, per pupil:
NOK
Financial strain for vocational education programmes, per pupil:
NOK
Financial strain national level courses, per pupil:
NOK
Financial strain for special education, per pupil:
NOK
Økonomisk belastning 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste per elev:
NOK
Økonomisk belastning 562 spesialundervisning og særskilt tilp underv per elev:
NOK
Financial strain for education programme specialisation in general studies, per pupil:
NOK
Financial strain for education programme sports and physical studies, per pupil:
NOK
Financial strain for education programme music, dance and drama, per pupil:
NOK
Financial strain for education programmeart, design and architecture, per pupil:
NOK
Financial strain for education programme building and construction, per pupil:
NOK
Financial strain for education programme electricity and electronics studies, per pupil:
NOK
Financial strain for education programme design, arts and crafts, per pupil:
NOK
Financial strain for education programme restaurant and food studies, per pupil:
NOK
Financial strain for education programme healthcare, childhood and youth development studies, per pupil:
NOK
Financial strain for education programme technical and industrial production, per pupil:
NOK
Financial strain for education programme media and communication, per pupil:
NOK
Financial strain for education programme agriculture, fishing and forestry, per pupil:
NOK
Financial strain for education programme service and transport, per pupil:
NOK
Financial strain for post-secondary non-tertiary vocational education, per student:
NOK
Proportion of 16-18-year-olds in upper secondary education:
Per cent
Proportion of pupils in upper secondary education:
Per cent
Proportion of apprentices in upper secondary education:
Per cent
Proportion of pupils and apprentices in general fields of study:
Per cent
Proportion of pupils and apprentices in vocational studies:
Per cent
Proportion of young people with right to upper secondary education:
Per cent
Proportion of pupils who attend school outside county of residence:
Per cent
Proportion of apprentices with apprenticeship outside county of residence:
Per cent
Andel bestått trinn i videregående opplæring forrige skoleår, 25 år og eldre:
Per cent
Andel deltakere som har bestått videregående opplæring i løpet av tre år, 25 år og eldre:
Per cent
Andel deltakere som har bestått videregående opplæring i løpet av fem år, 25 år og eldre:
Per cent
Andel bestått praksiskandidatprøver forrige skoleår, 25 år og eldre:
Per cent
Proportion of pupils accepted at the course of their first choice:
Per cent
Proportion of applicants admitted as apprentices:
Per cent
Proportion of applicants not offered a place:
Per cent
Pupils in alternative apprentice training in school as a percentage of new apprentices. Per cent:
Per cent
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, upper secondary education, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships and private, vocational training, per apprentice/trainee:
NOK
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships for school premises and dormitories, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships for administration, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, teaching, per pupil:
NOK
Wage expenditures, teaching, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, all areas of study, per pupil:
NOK
Wage expenditures, all branches of study, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, general areas of study/programmes for general studies, per pupil:
NOK
Wage expenditures, general areas of study/programmes for general studies, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, vocational education programmes, per pupil:
NOK
Wage expenditures, vocational education programme, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, national level courses, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, special education, per pupil:
NOK
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS per elev 561 oppfølgningstjen og pedagogisk psykologisk tjen:
NOK
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS per elev 562 spesialunderv og særskilt tilpasset oppl:
NOK
Expenditures for municipal purchases, special education, per pupil:
NOK
Utgifter per elev, kjøp fra kommuner, oppfølgingstjeneste og pedagogisk psykologisk tjeneste (art 350 for funksjon 561):
NOK
Utgifter per elev, kjøp fra kommuner, spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring (art 350 for funksjon 562):
NOK
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, education programme specialisation in general studies, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, education programme sports and physical studies per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, education programme music, dance and drama, per pupil:
NOK
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS per elev 533 Kunst, design og arkitektur:
NOK
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, education programme building and construction, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, education programme electricity and electronics studies, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, education programme design, arts and crafts, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, education programme restaurant and food studies, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, education programme healthcare, childhood and youth development studies, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, education programme technical and industrial production, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, education programme media and communication, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, education programme agriculture, fishing and forestry, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, education programme service and transport, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, tertiary vocational education, per student:
NOK
Wage expenditures, technical vocational school, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures, upper secondary education and technical vocational school, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures for apprentices, per apprentice (incl grants to private enterprises):
NOK
Gross operating expenditures for apprentices, per apprentice (incl reimbursement from other counties):
NOK
Adjusted gross operating expenditures, school buildings and dormitories, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures, administration, per pupil:
NOK
Adjuted gross operating expenditures, teaching, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures, all branches of study, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures, general areas of study/programmes for general studies, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures, vocational education programmes, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures, national level courses, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures, special education, per pupil:
NOK
Korr bto driftsutg 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste, per elev:
NOK
Korr bto driftsutg 562 spesundervisning og særskilt tilpasset opplæring, per elev:
NOK
Adjusted gross operating expenditures, eduacation programme specialization in general studies, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures, education programme sports and physical studies, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures, education programme music, dance and drama, per pupil:
NOK
Korr bto driftsutg 533 utdprog Kunst, design og erkitektur, per elev:
NOK
Adjusted gross operating expenditures, education programme building and construction, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures, education programme electricity and electronics studies, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures, education programme design, arts and crafts, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures, education programme restaurant and food studies, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures, education programme healthcare, childhood and youth development studies, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures, education programme technical and industrial production, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures, education programme media and communication, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures, education programme agriculture, fishing and forestry, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures, education programme service and transport, per pupil:
NOK
Adjusted gross operating expenditures, technical vocational schools, per pupil:
NOK
Proportion of contracted man-years adjusted for sick-leave and maternity leave, upper secondary schools:
Per cent
Pupils per school, county-owned schools:
Persons
Pupils per teaching man-year, upper secondary schools:
Persons
Proportion of teachers 40 years old or under:
Per cent
Proportion of teachers 41-49 years old:
Per cent
Proportion of teachers 50 years old or older:
Per cent
Proportion of teachers 50-59 years old:
Per cent
Proportion of teachers 60 years old or older:
Per cent
Proportion of female teachers:
Per cent
Proportion of teachers working full time:
Per cent
Proportion of female teachers working full time:
Per cent
Proportion of male teachers working full time:
Per cent
Proportion of teachers with long tertiary education, and educational science:
Per cent
Proportion of teachers with long tertiary education, without educational science:
Per cent
Proportion of teachers with short tertiary education, and educational science:
Per cent
Proportion of teachers with short tertiary education, without educational science:
Per cent
Proportion of teachers with upper secondary education:
Per cent
Proportion of pupils and apprentices who passed upper secondary education within theoretical duration, previous year:
Per cent
Proportion of pupils and apprentices who passed upper secondary education within five years:
Per cent
Andel av elever som startet på yrkesfag som har oppnådd yrkeskompetanse/fag-/svennebrev i løpet av fem år:
Per cent
Andel lærlinger som har bestått fag-/svenneprøve i løpet av to år:
Per cent
Andel lærlinger som har bestått fag-/svenneprøve i løpet av fire år:
Per cent
Transition from lower to upper secondary education, per cent:
Per cent
Transitions from upper secondary education to tertiary education, per cent:
Per cent
Proportion of vocational examinations passed:
Per cent
Proportion of pupils who dropped out of school during the school year, measured by number of courses:
Per cent
Andel av ungdommer i OT som er i utdanning og/eller arbeid neste år:
Per cent
Proportion of pupils at upper secondary level 1 general areas of study last year attending upper secondary level 2 this year:
Per cent
Proportion of pupils at upper secondary level 1 general areas of study last year attending upper secondary level 1 again:
Per cent
Proportion of pupils at upper secondary level 1 general areas of study last year who is not attending education at upper secondary level this year:
Per cent
Proportion of pupils at upper secondary level 1 vocational education programme last year attending upper secondary level 2 this year:
Per cent
Proportion of pupils at upper secondary level 1 vocational education programme last year attending upper secondary level 1 again:
Per cent
Proportion of pupils at upper secondary level 1 vocational education program last year who are not attending education at upper secondary level this year:
Per cent
Proportion of pupils at upper secondary level 2 general areas of study last year attending upper secondary level 3 this year:
Per cent
Proportion of pupils at upper secondary level 2 general areas of study last who has re-elected at upper secondary level 2:
Per cent
Proportion of pupils at upper secondary level 2 general areas of study last year who is not attending education at upper secondary level this year:
Per cent
Proportion of pupils at upper secondary level 2 vocational education programme last year attending apprenticeship this year:
Per cent
Proportion of pupils at upper secondary level 2 vocational education programme last year attending upper secondary level 3 vocational studies this year:
Per cent
Proportion of pupils at upper secondary level 2 vocational education programme last year who has re-elected at upper secondary level 2:
Per cent
Proportion of pupils at upper secondary level 2 vocational education programme last year attending upper secondary level 3 general areas of studies this year:
Per cent
Proportion of pupils at upper secondary level 2 vocational education program last year who is not attending education at upper secondary level this year:
Per cent
Gross investment expenditures, upper secondary school, per capita:
1.1.
Net operating expenditures, upper secondary education, per 16-18 years old:
1.1.
Net operating expenditures, upper secondary education, as a percentage of net operating expenditures:
1.1.
Proportion net operating expenditures for school premises and boarding:
1.1.
Proportion net operating expenditures for administration:
1.1.
Proportion of net operating expenditures, teaching:
1.1.
Proportion of net operating expenditures, general areas of study:
1.1.
Proportion of net operating expenditures, vocational studies:
1.1.
Proportion of net operating expenditures, national level courses:
1.1.
Proportion of net operating expenditures, special education:
1.1.
Andel netto driftsutgifter 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste:
1.1.
Andel netto driftsutgifter 562 spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring:
1.1.
Proportion of net operating expenditures, apprentices:
1.1.
Proportion of net operating expenditures, adults in upper sec. education:
1.1.
Proportion of net operating expenditures, technical vocational schools:
1.1.
Proportion of net operating expenditures, other educational activities:
1.1.
Financial strain by running upper secondary education, per pupil:
1.1.
Financial strain by running upper secondary education for apprentices/trainees, per apprentices/trainees:
1.1.
Financial strain for school premises and dormitories, per pupil:
1.1.
Financial strain for school administration, per pupil:
1.1.
Financial strain for teaching, per pupil:
1.1.
Financial strain for all educational programmes/areas of study, per pupil:
1.1.
Financial strain for general areas of study/programmes for general studies, per pupil:
1.1.
Financial strain for vocational education programmes, per pupil:
1.1.
Financial strain national level courses, per pupil:
1.1.
Financial strain for special education, per pupil:
1.1.
Økonomisk belastning 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste per elev:
1.1.
Økonomisk belastning 562 spesialundervisning og særskilt tilp underv per elev:
1.1.
Financial strain for education programme specialisation in general studies, per pupil:
1.1.
Financial strain for education programme sports and physical studies, per pupil:
1.1.
Financial strain for education programme music, dance and drama, per pupil:
1.1.
Financial strain for education programmeart, design and architecture, per pupil:
1.1.
Financial strain for education programme building and construction, per pupil:
1.1.
Financial strain for education programme electricity and electronics studies, per pupil:
1.1.
Financial strain for education programme design, arts and crafts, per pupil:
1.1.
Financial strain for education programme restaurant and food studies, per pupil:
1.1.
Financial strain for education programme healthcare, childhood and youth development studies, per pupil:
1.1.
Financial strain for education programme technical and industrial production, per pupil:
1.1.
Financial strain for education programme media and communication, per pupil:
1.1.
Financial strain for education programme agriculture, fishing and forestry, per pupil:
1.1.
Financial strain for education programme service and transport, per pupil:
1.1.
Financial strain for post-secondary non-tertiary vocational education, per student:
1.1.
Proportion of 16-18-year-olds in upper secondary education:
1.1.
Proportion of pupils in upper secondary education:
1.1.
Proportion of apprentices in upper secondary education:
1.1.
Proportion of pupils and apprentices in general fields of study:
1.1.
Proportion of pupils and apprentices in vocational studies:
1.1.
Proportion of young people with right to upper secondary education:
1.1.
Proportion of pupils who attend school outside county of residence:
1.1.
Proportion of apprentices with apprenticeship outside county of residence:
1.1.
Andel bestått trinn i videregående opplæring forrige skoleår, 25 år og eldre:
1.1.
Andel deltakere som har bestått videregående opplæring i løpet av tre år, 25 år og eldre:
1.1.
Andel deltakere som har bestått videregående opplæring i løpet av fem år, 25 år og eldre:
1.1.
Andel bestått praksiskandidatprøver forrige skoleår, 25 år og eldre:
1.1.
Proportion of pupils accepted at the course of their first choice:
1.1.
Proportion of applicants admitted as apprentices:
1.1.
Proportion of applicants not offered a place:
1.1.
Pupils in alternative apprentice training in school as a percentage of new apprentices. Per cent:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, upper secondary education, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships and private, vocational training, per apprentice/trainee:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships for school premises and dormitories, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships for administration, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, teaching, per pupil:
1.1.
Wage expenditures, teaching, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, all areas of study, per pupil:
1.1.
Wage expenditures, all branches of study, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, general areas of study/programmes for general studies, per pupil:
1.1.
Wage expenditures, general areas of study/programmes for general studies, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, vocational education programmes, per pupil:
1.1.
Wage expenditures, vocational education programme, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, national level courses, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, special education, per pupil:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS per elev 561 oppfølgningstjen og pedagogisk psykologisk tjen:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS per elev 562 spesialunderv og særskilt tilpasset oppl:
1.1.
Expenditures for municipal purchases, special education, per pupil:
1.1.
Utgifter per elev, kjøp fra kommuner, oppfølgingstjeneste og pedagogisk psykologisk tjeneste (art 350 for funksjon 561):
1.1.
Utgifter per elev, kjøp fra kommuner, spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring (art 350 for funksjon 562):
1.1.
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, education programme specialisation in general studies, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, education programme sports and physical studies per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, education programme music, dance and drama, per pupil:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS per elev 533 Kunst, design og arkitektur:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, education programme building and construction, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, education programme electricity and electronics studies, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, education programme design, arts and crafts, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, education programme restaurant and food studies, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, education programme healthcare, childhood and youth development studies, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, education programme technical and industrial production, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, education programme media and communication, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, education programme agriculture, fishing and forestry, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, education programme service and transport, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures incl purchases from own enterprises and local authority partnerships, tertiary vocational education, per student:
1.1.
Wage expenditures, technical vocational school, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures, upper secondary education and technical vocational school, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures for apprentices, per apprentice (incl grants to private enterprises):
1.1.
Gross operating expenditures for apprentices, per apprentice (incl reimbursement from other counties):
1.1.
Adjusted gross operating expenditures, school buildings and dormitories, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures, administration, per pupil:
1.1.
Adjuted gross operating expenditures, teaching, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures, all branches of study, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures, general areas of study/programmes for general studies, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures, vocational education programmes, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures, national level courses, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures, special education, per pupil:
1.1.
Korr bto driftsutg 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste, per elev:
1.1.
Korr bto driftsutg 562 spesundervisning og særskilt tilpasset opplæring, per elev:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures, eduacation programme specialization in general studies, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures, education programme sports and physical studies, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures, education programme music, dance and drama, per pupil:
1.1.
Korr bto driftsutg 533 utdprog Kunst, design og erkitektur, per elev:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures, education programme building and construction, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures, education programme electricity and electronics studies, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures, education programme design, arts and crafts, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures, education programme restaurant and food studies, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures, education programme healthcare, childhood and youth development studies, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures, education programme technical and industrial production, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures, education programme media and communication, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures, education programme agriculture, fishing and forestry, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures, education programme service and transport, per pupil:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures, technical vocational schools, per pupil:
1.1.
Proportion of contracted man-years adjusted for sick-leave and maternity leave, upper secondary schools:
1.1.
Pupils per school, county-owned schools:
1.1.
Pupils per teaching man-year, upper secondary schools:
1.1.
Proportion of teachers 40 years old or under:
1.1.
Proportion of teachers 41-49 years old:
1.1.
Proportion of teachers 50 years old or older:
1.1.
Proportion of teachers 50-59 years old:
1.1.
Proportion of teachers 60 years old or older:
1.1.
Proportion of female teachers:
1.1.
Proportion of teachers working full time:
1.1.
Proportion of female teachers working full time:
1.1.
Proportion of male teachers working full time:
1.1.
Proportion of teachers with long tertiary education, and educational science:
1.1.
Proportion of teachers with long tertiary education, without educational science:
1.1.
Proportion of teachers with short tertiary education, and educational science:
1.1.
Proportion of teachers with short tertiary education, without educational science:
1.1.
Proportion of teachers with upper secondary education:
1.1.
Proportion of pupils and apprentices who passed upper secondary education within theoretical duration, previous year:
1.1.
Proportion of pupils and apprentices who passed upper secondary education within five years:
1.1.
Andel av elever som startet på yrkesfag som har oppnådd yrkeskompetanse/fag-/svennebrev i løpet av fem år:
1.1.
Andel lærlinger som har bestått fag-/svenneprøve i løpet av to år:
1.1.
Andel lærlinger som har bestått fag-/svenneprøve i løpet av fire år:
1.1.
Transition from lower to upper secondary education, per cent:
1.1.
Transitions from upper secondary education to tertiary education, per cent:
1.1.
Proportion of vocational examinations passed:
1.1.
Proportion of pupils who dropped out of school during the school year, measured by number of courses:
1.1.
Andel av ungdommer i OT som er i utdanning og/eller arbeid neste år:
1.1.
Proportion of pupils at upper secondary level 1 general areas of study last year attending upper secondary level 2 this year:
1.1.
Proportion of pupils at upper secondary level 1 general areas of study last year attending upper secondary level 1 again:
1.1.
Proportion of pupils at upper secondary level 1 general areas of study last year who is not attending education at upper secondary level this year:
1.1.
Proportion of pupils at upper secondary level 1 vocational education programme last year attending upper secondary level 2 this year:
1.1.
Proportion of pupils at upper secondary level 1 vocational education programme last year attending upper secondary level 1 again:
1.1.
Proportion of pupils at upper secondary level 1 vocational education program last year who are not attending education at upper secondary level this year:
1.1.
Proportion of pupils at upper secondary level 2 general areas of study last year attending upper secondary level 3 this year:
1.1.
Proportion of pupils at upper secondary level 2 general areas of study last who has re-elected at upper secondary level 2:
1.1.
Proportion of pupils at upper secondary level 2 general areas of study last year who is not attending education at upper secondary level this year:
1.1.
Proportion of pupils at upper secondary level 2 vocational education programme last year attending apprenticeship this year:
1.1.
Proportion of pupils at upper secondary level 2 vocational education programme last year attending upper secondary level 3 vocational studies this year:
1.1.
Proportion of pupils at upper secondary level 2 vocational education programme last year who has re-elected at upper secondary level 2:
1.1.
Proportion of pupils at upper secondary level 2 vocational education programme last year attending upper secondary level 3 general areas of studies this year:
1.1.
Proportion of pupils at upper secondary level 2 vocational education program last year who is not attending education at upper secondary level this year:
1.1.
Statistics Norway
External PROD
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Navigating with keyboard and screenreader. Select multiple object in row: SHIFT+arrow down/up. To select a single value in the listbox: Windows:Hold Ctrl + arrow down. Then release Ctrl and press space. Repeat. Mac:CMD+arrow down/up. Then release CMD and press spacebar. Repeat. (Works only in Chrome, not in Safari). To exit listbox with values selected, press TAB-key.
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Gross investment expenditures, upper secondary school, per capita , Net operating expenditures, upper secondary education, per 16-18 years old , Net operating expenditures, upper secondary education, as a percentage of net operating expenditures ,

Selected 1 of total 160

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1999 , 2000 , 2001 ,

Selected 1 of total 18

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.EAFK The country , EAFKUO The country except Oslo , 0100 Østfold county municipality ,

Selected 0 of total 27

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Figures for throughput and applicants will be published in June. From 2009 on key figures on expenditures per pupil are measured as costs per person and not as earlier years where pupils were counted in full time equivalents. The change applies to all figures on expenditures per pupil, from 2005 onwards. See list over changes in regional classifications (in Norwegian).

Tables that use the new regional division also for the years before 2024.